top of page
Mentoren gemeenschapsdienst

Algemene mentoropleiding (gemeenschapsdienst)

Thema

Mentoropleiding

Doelgroep

Algemeen (diverse profielen)

Type

Digitaal

Prijs

€1680 + verplaatsingskosten

Vormingsinstelling

oMvormiNg VOF

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3,5 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Geen

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

15

Let op! Indien je het minimum aantal deelnemers niet bereikt, kan je aansluiten bij de opleidingen in open aanbod. Meer informatie volgt.

De opleiding in het kort

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor lerenden door hun veelheid aan functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang.

Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de lerenden opleiden, begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity zowel specifieke mentoropleidingen op maat van zorgberoepen binnen lokale besturen, als brede mentoropleidingen voor alle medewerkers van lokale besturen.

Inhoud en aanpak

Wat mag je verwachten

Deze mentoropleiding biedt je inzicht in de coachende rol die jij, als mentor, hebt ten aanzien van lerenden. De opleiding versterkt je in een aantal belangrijke competenties die je nodig hebt voor een goede opleiding en begeleiding: communiceren, instructies geven, duidelijke feedback geven, evalueren,...

We gaan dieper in op de rol van een mentor op de werkvloer en een trajectbegeleider van de school, hoe je omgaat met weerstanden en we leren jou om op verschillende manieren competenties aan te leren aan en op te volgen van de lerenden.

Tenslotte proberen we je ook een leerrijke uitwisseling te bieden van concrete ervaringen van mentoren onderling. 

De opleiding duurt 2 volledige dagen opleiding.

De deelnemers krijgen daarna een mentorattest mee naar huis dat het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt een RSZ-korting/premie te ontvangen voor de deelnemende mentor(en) (onder bepaalde voorwaarden).


Werkwijze

We werken in groepen met een mix van deelnemers: nieuwe en ervaren mentoren, werkend bij lokale besturen.

We vertrekken vanuit specifieke cases op het werkveld en situaties uit de praktijk van stages en werkplekleren.

We werken met interactieve werkvormen afgewisseld met theoretische houvast.

De deelnemers worden deskundig begeleid door een ervaren mentoropleider.

bottom of page