top of page
therapie

VORMINGSFONDS
 GEMEENSCHAPSDIENST

Wat?

Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

 

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. De gemeenschapsdienst zal juridisch worden uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage binnen de GLOW.

Om lokale besturen te ondersteunen bij de opstart van deze maatregel lanceerde Europa WSE een oproep ‘Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen’. Het opleiden van mentoren (interne leerwerkplekbegeleiders) binnen het personeelsbestand van het lokaal bestuur, vzw of onderwijsinstelling is één van de vereiste acties om deze opstart uit te voeren.

Hoe?

Deze bijscholingen worden ter plaatse georganiseerd. Afhankelijk van het aantal leerwerkplekken dien je mentoren op te leiden. (1 mentor/3 werkplekken)

Let op! Indien je het minimum aantal deelnemers niet bereikt, kan je aansluiten bij de opleidingen in open aanbod. Meer informatie volgt.
 

Wanneer?

Na goedkeuring van het projectvoorstel (indiening mogelijk van 1 januari 2023 tot en met 31 mei 2023), kunnen mentoropleidingen geboekt worden tot en met september 2023. De opleidingen moeten ten laatste december 2023 doorgaan.

Aanbod VF Kinderopvang

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Algemene mentoropleiding (gemeenschapsdienst)

Mentoropleiding

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor lerenden door hun veelheid aan functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang.

Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de lerenden opleiden, begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity zowel specifieke mentoropleidingen op maat van zorgberoepen binnen lokale besturen, als brede mentoropleidingen voor alle medewerkers van lokale besturen.

DOELGROEP

Algemeen (diverse profielen)

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

4 dagdelen van 3,5 uur

BEGELEIDING

Vokans vzw

MEER INFO EN BOEKEN

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Algemene mentoropleiding (gemeenschapsdienst)

Mentoropleiding

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor lerenden door hun veelheid aan functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang.

Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de lerenden opleiden, begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity zowel specifieke mentoropleidingen op maat van zorgberoepen binnen lokale besturen, als brede mentoropleidingen voor alle medewerkers van lokale besturen.

DOELGROEP

Algemeen (diverse profielen)

REGIO

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

DUURTIJD

4 dagdelen van 3,5 uur

BEGELEIDING

Mentor vzw

MEER INFO EN BOEKEN
Anker 1
bottom of page