Covid-19

Covid-19_Miniature

Covid richtlijnen Vormingfonds 2021-2022

Reeds geboekte én ingeplande in-house vormingen uit het vormingsfonds 2021-2022 die niet kunnen plaatsvinden omwille van de heropflakkering van Covid-19 (wij volgen de maatregelen zoals beschreven op www.info-coronavirus.be/nl/faq/) kunnen herpland worden gedurende de volledige periode van het vormingsfonds 2021-2022 (boeken ten laatste op 30/6/2022, inplannen tot 31/12/2022). 

Neem gerust contact op met de desbetreffende vormingsinstelling om een nieuwe datum af te spreken of informeer naar een digitaal alternatief. Vergeet zeker niet om de nieuwe datum door te mailen naar vormingsfonds@diverscity.be met vermelding van de naam van de vorming en de initieel geplande datum. Op deze manier kunnen wij alles administratief in orde brengen.

Heb je nog vragen?
Mail naar vormingfonds@diverscity.be of bel naar 02 211 55 18