top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Mijn team, een (ver)sterk(t) team

Thema

Succesvol samenwerken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Groepsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur (op 1 dag)

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

10

Max.

15

VF_KO_243

De opleiding in het kort

Samenwerken is leuk, maar zorgt ook voor spanningen. Los van individuele talenten, gaan we samen op zoek naar wat het team nu écht sterk maakt. Op individueel niveau gaan iedereen op zoek naar de eigen drivers. We bekijken hoe je daarmee zelf vooruit kan en wat daarvoor nodig is. Van daaruit gaan we op zoek naar welk team we willen zijn? Hoe ver staan we daar mee? Wat loopt en waarin willen we vooruit. En vooral: welke is de eerste stap die we samen zetten om de vlucht vooruit te nemen? Aan de hand van creatieve en speelse oefeningen gaan we daarmee en dag aan de slag

Inhoud en aanpak

Doelstellingen:

-  De deelnemers krijgen zicht op eigen drivers, motivatoren en behoeften om te floreren

-  Het team denkt na over eigen functioneren, sterktes en ontwikkelkansen

-  Het team heeft een actieplan met de eerste stappen vooruit

-  De deelnemers leren met een brede blik naar het teamwerk kijken


Inhoud en aanpak:

Voorafgaand is er een contact met de organisatie  - intake.  Om enig kader te krijgen van evt aandachtspunten.  Er wordt wel gewerkt met wat zich in de groep aandient. Het is maw geen teamcoaching met doelstellingen vanuit de organisatie, maar wel de bedoeling om het team zélf tot reflectie en actie aan te zetten. 

-  Kennismaking – check-in en leerafspraken vastleggen

-  Eigen drivers ontdekken en in perspectief zetten – motivatie-check 

-  Switch naar rol in het team

-  Het team door je individuele bril: creatieve doe-opdracht

-  Ons team door de roze bril: ontwerp je dreamteam

-  Opmaak van een cultuurkwadrant en aanzet tot actieplan

-  Afronding met complimentenronde (energizer)


De dag is doorspekt met individuele en groepsopdrachten.  

Er is veel tijd voor reflectie, gesprek en oog voor verbinding.

Er worden oefeningen, energizers, doe-opdrachten en formats ingezet die komen uit teambuilding,  (oplossingsgericht) coachen (cirkeltechniek, schaalwandelen,  teamscore, wondervraag, …). 


Het team heeft een aanzet tot actieplan, waarmee verder kan worden gewerkt.  Het moet gedragen zijn door de ganse groep en daar wordt ook naartoe gewerkt.  Het eerste stuk van de dag doet individueel reflecteren en werkt op interne motivatie.

Trainer(s)

Braeckevelt Jürgen

bottom of page