top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Coolturen, een open blik op diversiteit

Thema

Non-discriminatie

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uren

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_146

De opleiding in het kort

In alle delen van onze maatschappij is diversiteit aanwezig, in die mate dat we
kunnen spreken over superdiversiteit. Dit brengt allerlei dynamieken met zich
mee: tegenstrijdige meningen, discussies, vragen, acties en reacties. In deze
vorming worden de deelnemers zich bewust van diversiteit in de organisatie, om
er op een constructieve manier mee aan de slag te gaan.

Inhoud en aanpak

Vooraf

De trainer neemt telefonisch contact op met de verantwoordelijke van de organisatie voor informatie over het team en om aanbod en vraag op elkaar af te stemmen. 


Doelstellingen

•  Ervaren wat cultuur, vooroordelen en stereotypen zijn. 

•  Dialoog op gang brengen en een kader bieden hoe je omgaat met verschillen. 

•  Meer inzicht krijgen in de gevolgen van diversiteit, op grote en kleine schaal. 

•  Wederzijds respect stimuleren. 


Speelse aanpak 

•  Op basis van een theoretisch kader (de ui van hofstede) en verschillende spelen (Kwinkslag, korte interculturele spelen, waarden- en normenspel) brengen we het gesprek over culturele diversiteit op gang. 

•  We gaan aan de slag met concrete voorbeelden die uit de groep komen en in de organisatie of de ruimere leefwereld van de deelnemers aanwezig zijn. 

•  De basisprincipes van diversiteit komen op een ervaringsgerichte manier aan bod:

     -  Verschillende lagen van een cultuur ontdekken 

     -  Bewust maken van de cultuurbril 

     -  Oorzaken en gevolgen van vooroordelen 

     -  Mogelijke aanpak voor botsende normen en waarden

     -  Vergroten van kansen en toegankelijkheid 


Opties 

Het is mogelijk om de focus te verleggen van culturele diversiteit naar genderdiversiteit of armoede.

Trainer(s)

Hendrik Bens

Elise Boelen

Marike Coremans

bottom of page