top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Boost je (verbindende) communicatie!

Thema

Verbindend communiceren

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Groepsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur (op 1 dag)

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

15

VF_KO_078

De opleiding in het kort

Het model van de Verbindende Communicatie gaat uit van oprecht begrip. Elkaar willen verstaan, rustig(er) kunnen reageren op een boodschap die misschien ‘hard’ aankomt. Het is de keuze om in je communicatie sterker te staan. Naar ouders, naar je collega’s, ja ook naar de kinderen die je begeleidt! In deze boeiende dag doorspekt met oefeningen en ervaren, leer je de verbindende communicatie kennen en krijg je inzicht in je eigen communicatie, die van ‘de ander(en)’ en hoe op een andere manier te communiceren om harmonieuzer samen te leven en te werken. Want niémand is een klier voor zijn/haar plezier.

Inhoud en aanpak

Iedereen beseft hoe belangrijk communicatie is. En ja, vaak wordt er veel gepraat, maar weinig gezegd.  In de zin dat een boodschap niet duidelijk genoeg is, misbegrepen wordt, anders geïnterpreteerd wordt dan hij bedoeld is.  Dat zorgt voor spanningen, geroddel, irritaties. En dat is allesbehalve bevorderlijk voor de samenwerking.  Het model van de verbindende communicatie geeft je handvaten om anders, meer open, duidelijker en eerlijker te communiceren.  We ontdekken samen het model en de mogelijkheden die het biedt.  Het fijne is dat je het kan inzetten onder elkaar, naar de kinderen in de opvang, naar de ouders, ...


Doelstellingen:

-  De deelnemers krijgen inzicht in waar het fout loopt in communicatie

-  De deelnemers kennen de bouwstenen (waarneming - gevoel - behoefte - verzoek) en de 3 processen (zelfempathie - verbindende eerlijkheid - empathie) van de verbindende communicatie

-  Deelnemers kunnen op een betere manier om met lastige boodschappen op het werk

-  Deelnemers leren op een andere manier communiceren door te spreken vanuit eigen gevoelens en behoeften, zonder beschuldigen


Inhoud:

Dagdeel 1:

-  Verwelkoming en zelfreflectie

-  Leerafspraken maken

-  Wat is verbindende communicatie niét? (zelfreflectie – stilstaan bij moeilijke gespannen situaties/gesprekken

-  Uitgangspunten bij verbindende communicatie

-  Kennismaking met de 4 bouwstenen (waarneming-gevoel-behoefte-verzoek) en drie processen (zelfempathie – verbindende eerlijkheid – empathie).  Dit aan de hand van oefeningen in groep én individuele casussen


Dagdeel 2:

-  Bouwstenen behoefte en verzoek

-  Empathie vanuit verbindende communicatie

-  Eigen voorbeelden exploreren op de dansvloer van de verbindende communicatie (in groepen aan de slag met de geleerde inzichten 

-  Afronden met verbindend complimenten geven

-  Actieplan: wat doe ik hier morgen mee op de werkvloer?


In deze vorming wordt de theorie tot een minimum beperkt. Deelnemers gaan aan de slag met eigen voorbeelden uit de praktijk.

Er wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid in de groep en de mogelijkheid tot kwetsbaarheid bij de deelnemers, gezien het thema.

Er wordt gezorgd voor de nodige humor in de aanpak van het thema.  Het is een uitermate interactieve training waarbij de deelnemers zowel individueel met eigen voorbeelden aan de slag gaan, als in groepswerk bij de vele oefeningen.  Dit is een echte doe-vorming/training.


Transfer naar de werkvloer:

De deelnemers leren op een constructieve manier communiceren

De deelnemers kunnen en durven door te praten met aandacht voor het belang van de relatie.  Ze leren ook empathisch reageren of feedback/kritiek die ze krijgen

Zaken worden sneller aangekaart omdat op een andere manier wordt gecommuniceerd.


Er wordt voorzien in een powerpoint en de deelnemers krijgen een infobundel met de achtergrond/theorie rond verbindende communicatie.

Trainer(s)

Jürgen Braeckevelt

bottom of page