top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Blablabla

Thema

Verbindend communiceren

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

Axxitude

+32485515620

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 4 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

15

VF_KO_219

De opleiding in het kort

Communicatie is en blijft heel belangrijk om een goede verstandhouding te bewerkstelligen. In deze opleiding gaan we dieper in op het communicatieproces.
Maar onze aandacht gaat vooral naar het inoefenen van communicatietechnieken met rollenspelen uit de praktijk. We streven naar een assertieve en verbindende communicatie.

Inhoud en aanpak

Omdat je manier van communiceren een enorme impact heeft op al je relaties zowel privé als op het werk. In een werkrelatie heb je zowel de communicatie met de klant, de collega’s als de verantwoordelijken/ leidinggevenden.


Aan de hand van een PPT staan we stil bij de verschillende manieren van communicatie, dit zowel verbaal als non-verbaal. 

Het belang van de eerste indruk bij ouders, leidinggevende, collega's en kinderen is van groot belang. Wat kunnen mogelijke stoorzenders zijn bij communicatie.


Aan de hand van een video gaan we kijken wat het verschil is tussen horen en luisteren.  We leren je assertief communiceren volgens de DESC-methodiek. Deze communicatietechniek wordt ingeoefend aan de hand van jullie praktijkgerichte voorbeelden. We doen rollenspelen aan de hand voor cases uit de praktijk om zo tot een verbindende communicatie te komen.


Verder staan we ook stil bij de volgende punten: 

-  Leren omgaan met kritiek 

-  Feedback geven en krijgen

-  Grensoverschrijdend gedrag

-  Leren omgaan met kritiek

=> Leerdoel: Betere communicatie bevorderden in de werkrelatie, en relaties in het algemeen.


Nazorg en kennisborging: 

We voorzien voor elke deelnemer een bundel met de samenvatting van de vorming. Op het einde is er een mogelijkheid om nog extra vragen te stellen.

De deelnemers vullen een evaluatieblad in.  Deze worden bezorgd aan de verantwoordelijke, samen met een verslag van de lesgever. Wij werken steeds op maat van de groep/klant. Onze vormingen zijn steeds aanpasbaar.

Trainer(s)

Sandra Lenaerts

Bien Ingelbrecht

bottom of page