top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Baby's vanuit vrije beweging zelfstandig laten spelen

Thema

Inzetten op motorische ontwikkeling en bewegen

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang

Vormingsinstelling

EigenWijs

0471127130

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3,5 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

20

VF_KO_034

De opleiding in het kort

Bewegende baby's hebben een stapje voor!
We bewegen te weinig, we zitten te veel en te vaak, hoe zit dat eigenlijk met de baby's in je groep? Hoeveel mogelijkheden geven we de baby nog om te bewegen op zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden?
Tijdens deze vorming, neem ik je mee in het belang van vrij bewegen en zelfstandig spelen voor baby´s en hoe deze twee elementen alles met elkaar te maken hebben.

Inhoud en aanpak

De deelnemers krijgen meer kennis over de baby’s in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd. 

We duiken dieper in op het spel van de baby, hoe kan de baby zelfstandig en vrij spelen, wat is hier voor nodig en waarom is zelfstandig spelen belangrijk voor baby’s.  Vrije bewegingsontwikkeling vormt hier de basis – Spelen is bewegen en bewegen is spelen. Om echt betrokken te kunnen spelen vanuit je eigen competentie, je eigen intrinsieke motivatie moet er ruimte zijn om vrij te kunnen bewegen. 


Dagdeel één ligt de focus op vrije bewegingsontwikkeling voor de baby’s in de groep:

Tijdens dit dagdeel maken de deelnemers kennis met de theorie over vrije bewegingsontwikkeling. Waarin men antwoorden krijgt op de vragen: wat is vrije bewegingsontwikkeling, waarom is dat zo belangrijk, hoe en waarom vormt de vrije bewegingsontwikkeling de basis voor zelfstandig spelen, hoe pak ik concreet de vrije bewegingsontwikkeling aan in mijn praktijk, welke invloed heb ik als begeleider van de kinderen en hoe vormt vrije bewegingsontwikkeling de basis voor betrokken en actief spelende baby’s in de groep.


Link MemoQ: De deelnemers worden meegenomen in het belang van vrije bewegingsontwikkeling als basis voor betrokken spel. Waarom vrijheid van beweging en activiteit essentieel is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, gelinkt aan de hersenontwikkeling. – met aandacht voor Dimensie 3 emotionele ondersteuning en Dimensie 4 educatieve ondersteuning -  Hoe je vanaf de start de baby’s in je groep vrije bewegingsontwikkeling kunt aanbieden -met aandacht voor Dimensie 5 Omgeving-  


Dag deel twee ligt de focus op  het spel van de baby in de groep 0-12 maanden

De prikkel tot spelen ontstaat bij kinderen uit een elementaire behoefte. In elk stadium van de ontwikkeling bestaat het leven van kinderen voornamelijk uit spelen. En dat spelen kunnen zij helemaal zelf . Toch hebben begeleiders in de kinderopvang vaak de indruk dat de baby’s niet zelf kunnen spelen. Belangrijk is dan om in eerste instantie eens te kijken naar je eigen houding, wat heb jij de kinderen in je groep geleerd. 

Dit dagdeel zullen de deelnemers kennis vergaren over de  spelontwikkeling van baby’s. Hoe spelen baby’s in de periode 0 tot 12 maanden, hoe ziet het spel eruit, hoe veranderd het spel, met oog voor de vrije bewegingsontwikkeling en in het bijzonder de  handmotoriek. Tevens krijgen de deelnemers volop ideeën mee voor passende spelmaterialen en de inrichting van de speelomgeving in de praktijk. 


Link MemoQ: Na dit dagdeel zal er meer kennis zijn over de spelontwikkeling van baby’s en echt passend spelmateriaal. Tevens krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rol en handelswijze welke een baby belemmert of juist bevordert vrij te kunnen spelen.  Dimensie 3 Emotionele ondersteuning en Dimensie 4 Educatieve ondersteuning en Dimensie 5 Omgeving –


Werkvormen:

Tijdens deze vorming worden er verschillende werkvormen en methodieken gebruikt om de kennis over te brengen en tevens om direct actief mee aan de slag te gaan op de werkvloer. De opleidingsmomenten zullen zo afwisselend mogelijk worden opgebouwd, met voldoende ruimte voor eigen ervaringen, vragen en opmerkingen.

De deelnemers  zullen met elkaar een puzzel leggen van de vrije bewegingsontwikkeling, waarbij er ruimte is voor discussie en ervaringen in de praktijk, welke vervolgens de basis vormt voor de inhoud van het eerste dagdeel over vrije bewegingsontwikkeling.

De deelnemers krijgen speelmaterialen te zien en mogen hiermee actief experimenteren om een beeld te kunnen krijgen welke materialen voor welke spelontwikkeling passend is en waarom. 


De volgende werkvormen zullen aanbod komen tijdens de bijscholing: 

•  Power point

•  Inzichtvragen

•  Ervaringen delen

•  Foto´s

•  Filmmateriaal

•  Observatievragen

•  Voorbeelden van spelmaterialen

•  Zelf experimenteren met spelmaterialen


Na de vorming:

Na de vorming zullen de deelnemers anders naar het spel en de spelomgeving van de baby’s kijken, vanuit onderbouwde theorie op vrije bewegingsontwikkeling en spelontwikkeling. Deelnemers hebben tools in handen om het geleerde in de praktijk te brengen op de eigen locatie en de informatie over te dragen aan de naaste collega’s en aan ouders. 

Deelnemers ontvangen de power point van de opleider, tevens ontvangen de deelnemers enkele inzichtelijke tabellen welke behulpzaam zijn om één en ander in de praktijk te brengen na de vorming en als naslagwerk om later op terug te vallen.  De deelnemers hebben de mogelijkheid tijdens en tevens na de vorming de opleider vragen te stellen of ondersteuning te vragen, deelnemers ontvangen daartoe de nodige gegevens van de opleider. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer na afloop een speelmateriaal waardoor de deelnemers direct zonder belemmering in de praktijk kunnen uitvoeren en toepassen wat tijdens de vorming is geleerd.  


Referentie van een deelnemer aan bovenstaande vorming:

“ Pedagogische conferentie vrije bewegingsontwikkeling en vrij spelen, begeleidsters hebben deze dag als zeer inspirerend ervaren. Vooral de combinatie praktijk en theorie was ideaal. De theorie gaf hen meer achtergrond over de visie van vrije bewegingsruimte bij baby's. Ook was duidelijk onderbouwd waarom het belangrijk is dat baby's voldoende op de rug moeten liggen, etc. De middag lag de focus op speelmateriaal, dit gaf hen nieuwe ideeën en veel zin om aan de slag te gaan. Ondertussen zijn we een week verder en merk ik dat ze bewuster nadenken over de aankoop van nieuw spelmateriaal en over de inrichting van hun ruimte.”

A.Van Heule  

Verantwoordelijke Kinderdagverblijf De Kereltjes

Trainer(s)

Moniek Neumann

bottom of page