top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Altijd en overal speelkansen creëren

Thema

Spel en speelaanbod (o.a. prikkelen van tieners, veiligheid versus speelplezier, …)

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

oMvormiNg

0476318101

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_246

De opleiding in het kort

In de kinderopvang krijgen kinderen veel ontdek-, experimenteer- en speelmogelijkheden. In dit traject gaan we op zoek naar manieren waarop jullie de speelkansen voor de kinderen kunnen optimaliseren. De start ligt min of meer vast, het vervolg van het traject is helemaal afgestemd op jouw opvang, maar als resultaat streven we naar een aantal acties op korte en lange termijn, waarmee jullie onmiddellijk aan de slag kunnen gaan.

Inhoud en aanpak

Verspreid over 4 sessies van een halve dag gaan we op maat van jullie werking op zoek naar speelkansen voor jullie kinderen. Na een verkennend gesprek wordt een vormingspakket op maat van jullie opvang gemaakt. Samen met het team (of een deel ervan) gaan we interactief aan de slag met materiaal uit de mini-vormingen, de Speelbank.be en zelf ontwikkelde materialen om jullie speelvisie te maken en/of jullie volledige speelaanbod te screenen op basis van deze speelvisie. 


Daarna formuleren we samen verbeterkansen op één of meerdere van de volgende vlakken: 

-  Speelruimte 

-  Speelmaterialen 

-  Speelimpulsen, 

-  Vakantieplanning 

-  Avontuurlijk spelen 

-  Buiten spelen, 

-  Het geleid aanbod


We maken rond het/de gekozen thema(‘s) een actieplan, zodat het veranderingsproces niet blijft steken in een heleboel ideeën, maar concreet vorm krijgt en zetten de eerste acties al in gang. De kinderen, van baby tot tiener, vormen in dit traject steeds ons uitgangspunt, maar ook de mogelijkheden, kwaliteiten en grenzen van het team en de organisatie nemen we telkens mee. In de buitenschoolse kinderopvang is het open speelaanbod het streefdoel. 

We zoeken hier ook naar manieren om de kinderen zelf zoveel mogelijk te betrekken bij de opmaak en de uitwerking van de acties In de voorschoolse opvang gebruiken we dimensie 4 en 5 en de ervaringsgebieden als richtsnoer.

Trainer(s)

Marjan Huybrechts

Nadine Ceulemans

bottom of page