top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Actieve kinderopvang: gezonde voeding en beweging in de buitenschoolse opvang

Thema

Inzetten op motorische ontwikkeling en bewegen

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Groepsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

+32478585156

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer;Buitenlocatie

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

25

VF_KO_136

De opleiding in het kort

Tijdens deze vorming word je geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaande aanbevelingen rond gezonde voeding, beweging en lang stilzitten en je krijgt een hoop tips en tools mee om je eigen kinderopvang gezonder en energieker te maken. Je gaat aan de slag met de materialen van het project Actieve kinderopvang (handleiding, vragenlijsten, spelfiches,...) om de werking rond gezonde voeding en beweging op te starten of verder uit te bouwen in jouw kinderopvang.

Inhoud en aanpak

Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende bewegen? Wat is een actief spel? En welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Ook in de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven de vorming en het project ‘Actieve kinderopvang’. 


De vorming focust op de invulling van een kwaliteitsvol beleid rond beweging, voeding, en de preventie van lang stilzitten binnen de voor- en naschoolse opvang van schoolkinderen. Dit beleid heeft oog voor een vrij bewegingsaanbod, actief toezicht, de beperking van lang stilzitten, een evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod, geschikte stimuli en relevante afspraken (keuzevrijheid, kinderparticipatie, rolmodel, sociaal veilige omgeving,…). Je krijgt een hoop tips en tools mee om je eigen buitenschoolse opvang energieker te maken.


Via de vorming Actieve kinderopvang word je geïnformeerd en gesensibiliseerd over de bestaande aanbevelingen rond gezonde voeding, beweging en lang stilzitten, en leer je om een beleid rond deze gezondheidsthema’s op te starten of verder uit te bouwen. De thema’s worden ook op een praktische en interactieve manier uitgetest.


Tijdens de vorming ga je aan de slag met handige materialen, onder andere:

-  Een uitgebreide handleiding met alle thematische en praktische info

-  Screeningsinstrumenten om de werking van de opvang rond voeding, beweging en minder lang stilzitten te screenen.

-  Een Gezond gedacht bordspel voor het personeel om draagvlak te creëren en iedereen te sensibiliseren rond de verschillende gezondheidsthema’s. Dit bordspel heeft weetvragen, stellingen en actievere tussendoortjes. Speel het met het hele team en ontwikkel samen spelenderwijs een beleid en gezamenlijke standpunten.

-  80 leuke actieve spelfiches voor de kinderen, waar je enkel kosteloos of goedkoop materiaal voor nodig hebt. De spelfiches zijn ontworpen rond verschillende motorische vaardigheden en niveaus.

-  Affiches en folder om de ouders te informeren over de gezonde acties.


Na de vorming kan de kinderopvang zelfstandig verder aan de slag met alle info en materialen om stap voor stap tot een volledig uitgewerkt voedings- en bewegingsbeleid te komen.


Deze vorming werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven en wordt gegeven door lesgevers die door Gezond Leven opgeleid zijn om de vorming te geven. De coördinatie en de inhoudelijke kwaliteitsbewaking gebeurt door Gezond Leven. Aanvragers nemen contact met Gezond Leven en afhankelijk van de regio en de voorgestelde datum wordt door Gezond Leven bepaald wie de vorming concreet zal geven.

Trainer(s)

Annelies Vandenberghe

bottom of page