top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Aan de slag met kleuters

Thema

Pedagogisch beleid algemeen

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Groepsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

oMvormiNg

0476318101

Praktisch

Duurtijd vorming

3 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_250

De opleiding in het kort

Als je volop hebt gekozen voor het kleuterlabel, maar nood hebt aan verdere verfijning, is dit traject iets voor jouw opvang! We zoomen in op de kleuters in jouw opvang. Jambersgewijs gaan we op zoek naar wie de kleuters in de opvang zijn, wat ze graag doen en wat ze vooral willen. Verschillende onderdelen passeren de revue: wat spelen ze graag, hoe organiseren we dat, op kleutermaat inrichten, hoe kunnen we ze blijven boeien/uitdagen, hoe kunnen we ze meer betrekken, hoe creëren we rust en actie, …? Dit vertalen we naar de eigen werking.

Inhoud en aanpak

Deze sessiereeks neemt 3 dagdelen in beslag. 

In sessie 1 leggen we de klemtoon op de kleuters en de situatie nu in de opvang. We screenen heel hun hebben en houden: 

-  Hoe zien kleuters vrije tijd en opvang? 

-  Hoe spelen ze? 

-  Welke interesses hebben ze? 

-  Welke ontwikkelingen doorlopen ze? 


Één ding is zeker, ze zijn niet allemaal hetzelfde en dus gaan we op zoek naar een kleuterwerking op maat van jullie locatie of opvang. Op basis van deze informatie maken we een woordenwolk over kleuteropvang die we gebruiken om een eigen visie op te maken. We maken van deze denkresultaten concrete acties om zo snel mogelijk, maar wel gestructureerd de inzichten om te zetten in de praktijk van de kleuterwerking.


Tijdens de tweede en derde sessie leggen we de visie vast en gaan we op basis daarvan onze werking verder vorm geven. Mogelijke thema’s die hier verder aangepakt en vastgelegd worden, zijn: 

-  Nestfunctie concreet maken: verhouding rust -actie – zorg 

-  Speelaanbod voor kleuters

-  Vakantiewerking 

-  Uitdaging

-  Inrichting van de ruimte

-  Zorgen voor de doorgaande lijn

-  Samenwerking met andere organisaties rond kleuters

-  …

Trainer(s)

Marjan Huybrechts

Nadine Ceulemans

Lieve Sweere

bottom of page