top of page
Vormingsfonds focus op talent

Tijd voor diversiteit

Thema

Diversiteit

Doelgroep

Medewerkers

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/ 29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

4 tot 7 sessie van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_FOT_034

De opleiding in het kort

Zorgt het thema ‘diversiteit’ binnen je team soms voor verhitte discussies en wil je graag een optimale samenwerking, waarin vooroordelen geen drempel vormen? Wil je je superdiverse team verbinden en versterken? Dan kan je via dit traject stap per stap dieper op het thema ingaan, nog meer gaan verbinden en zelfs komen tot een diversiteitsplan dat gedragen is door het hele team.

Inhoud en aanpak

Vooraf

Het project is modulair opgevat. Dat wil zeggen dat we in samenspraak met de aanvrager in gesprek gaan om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Mogelijke sessies zijn:


Intakegesprek

- Tijdens een verkennend gesprek (via videoconference) gaat de trainer met de verantwoordelijke aan de slag om de beginsituatie en de doelen af te wegen.

- De uitkomst van het gesprek is richtinggevend, maar tussen 2 sessies wordt het traject voortdurend in samenspraak bijgestuurd.


Iedereen mee? 0-meting (2,5u)

- Doelstelling: heel het team betrekken in het proces (eigenaarschap), de verwachtingen en individuele weerstand bloot leggen.

- Aanpak en inhoud:

    - We starten met een nulmeting.

    - Via het simulatiespel ‘De nieuwe collega’ gaan we op zoek naar de kracht van verschillend én gelijk zijn binnen een team. Sommige onderwerpen kunnen behoorlijk wat weerstand uitlokken. Daarom gaan we op zoek naar individuele weerstand binnen het team. Het is belangrijk om eerst hier een goed zicht op te krijgen en ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is bij het verhaal dat we samen willen schrijven. Dit vergroot de gedragenheid en het effect van de volgende sessies.

    - Met de PLAI-methode (samenvoegen van Appreciative Inquiry en spel als methode) gaan we op zoek naar de onderwerpen en doelen waar het team wil aan werken.

 

Module 1: Wat is diversiteit op maatschappelijk vlak en op organisatieniveau? (2 sessies van 3 uur mogelijk = 3u of 6u)

Doelstelling:

Tijdens deze module bieden we inzichten aan met betrekking tot superdiversiteit en wat dit betekent voor jullie team.

- Wat is cultuur? We gebruiken de ui van Hofstede om een kader te bieden rond wat cultuur is en waaruit een cultuur bestaat. We zien cultuur breder dan etnisch-cultureel of gelinkt aan geboorteplaats.

- Kruispuntdenken: Je gaat niet door het leven als alleen maar man of vrouw, Vlaming of Waal, gezond of met een beperking. Je identiteit wordt door verschillende factoren bepaald. We kijken naar identiteit op vlak van gender, leeftijd, handicap, kwetsbaarheid, mentale gezondheid, … 

- We kijken ook naar de diversiteit binnen de diversiteit. Welke verschillende vormen van diversiteit zijn er? Afhankelijk van het team wordt er meer gefocust op een bepaalde vorm van diversiteit.

- We bieden inzicht in verschillende vormen van discriminatie. We maken zowel discriminatie in de maatschappij en als op de werkvloer bespreekbaar.

- We introduceren interculturele competenties.

- Afhankelijk van de groep en de doelstellingen, benadrukken we andere doelstellingen.


Aanpak en inhoud:

- Kwinkslag + gevoels- en behoeftenkaarten: Ervaren van diversiteit in de brede zin van het woord. Wat als je met verschillende ‘regels’ geconfronteerd wordt? Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we een situatie ‘juist’ inschatten?

Hoe waarnemen zonder oordelen? Omgaan met de vooroordelen die we sowieso hebben. Gevoelens en behoeften benoemen

- Coolturen: Werken rond vooroordelen/ discriminatie. Kennismaken met verschillende schillen van het model van Hofstede. Een eerste stap in het op zoek gaan naar gedeelde waarden en de waarden van de organisatie

- Alleskunners: ervaren van diversiteit op vlak van gezondheid en beperkingen

- So what the Gayme: ervaren van diversiteit op vlak van gender en seksualiteit


Wat is diversiteit binnen ons team? (3u)

Doelstellingen: 

We kijken naar de meerwaarde van diversiteit binnen ons team, maar schuwen ook de mogelijke valkuilen ervan niet. Daarom kijken we ook naar onze gelijkenissen, wat verbindt ons?

- Meerwaarde van diversiteit en de kracht van verschil naast de kracht van gelijkenissen leggen en wat ons bindt.

- Aan de hand van samenwerkingsspelen elkaars talenten bloot leggen en de sterktes van het team.

- Waar liggen onze verschillen en zijn we misschien complementair en waar liggen onze gelijkenissen en versterkt ons dat als team?

- Waar zitten de valkuilen van ons team?

- Waarden die we delen uit de vorige sessie nog eens bovenhalen?


Aanpak en inhoud:

Sierra Oscar Lima (simulatiespel): op zoek naar de onderste lagen van de Pyramide van Lencioni:

- Vertrouwen

- Betrokkenheid

- Productief conflict (luisteren naar de minderheid – Deep Democracy)

    - Kwaliteitenspel: benoemen van kwaliteiten van zichzelf én van de 

     collega’s .

    - Waarden- en normenspel: waarden uit de vorige sessies nog eens 

     naar boven halen. Hoe komen/kwamen de waarden tot uiting?


Hoe gaan we met elkaar in gesprek? (2 sessie van 3u = 6u)

Doelstellingen:

- Aan de hand van gedragen waarden en normen binnen een team kunnen we conflicten binnen het team bespreekbaar maken.

- Aanbieden van de handvaten uit de verbindende communicatie om met elkaar en anderen in gesprek te gaan.

- We bieden inzichten in de meerwaarde van Deep Democracy.


Aanpak en inhoud:

- Verbindend Communiceren aan de hand van samenwerkingsspelen.

- Kaartenspel GROK om verder gevoelens en behoeften te verkennen

- Pseudogevoelens om de Jakhals wat beter te leren kennen

- Verzoeken formuleren

    - Feedback geven

    - Kernkwadranten


Module 5: concretiseren en samenvatten (2 sessie van 3 uur)

Doelstellingen:

- Concretiseren wat diversiteit (of inclusief werken?) voor het team inhoudt.

- Vaststellen waar er stappen gezet kunnen worden.

- Komen tot een concreet actieplan ivm diversiteit.


Aanpak en inhoud:

Via de tool ‘Iedereen kan spelen’ gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen:

- Hoe zien we diversiteit binnen ons team?

- Hoe divers is onze doelgroep?

- Bereikbaarheid van de doelgroep?

- Komen we tot een concreet actieplan ivm diversiteit?

    - Gedragen visie ontwikkelen rond diversiteit

    - Brainstormen rond acties die volgen op een visie.


Nazorg en kennisborging

- Bij verschillende sessies hoort een PowerPoint die bezorgd wordt aan de leidinggevende

- Na elke sessie gaat de trainer in gesprek met de aanvrager om samen op zoek te gaan naar de inhoud en aanpak van de volgende sessie, zodat vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd.

- In een voorafgaand gesprek worden vraag en aanbod met de aanvrager afgestemd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde thema’s tijdens het traject méér te benadrukken.

- Tijdens de sessies koppelen we steeds terug naar de realiteit en hebben de deelnemers de kans om (concrete) vragen te stellen.

- Achteraf is de trainer per mail of telefonisch ter beschikking voor eventuele nazorg-vragen.

Trainer(s)

Marike Coremans

Elise Boelen

Hendrik Bens

bottom of page