top of page
Vormingsfonds focus op talent

DIY online leren en uitwisselen

Thema

Telewerken/Hybride samenwerken/Hybride werkplekstrategie

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

1000

Credits

1

Vormingsinstelling

Mentor vzw

056/26.44.34

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

4

Max.

8

VF_FOT_193

De opleiding in het kort

Deze opleiding laat de deelnemer toe op een eenvoudige manier – zonder complexe of dure platformen - aan de slag te gaan met online leren en uitwisseling:  

Het gaat dan over het opfrissen (= meer verbindend maken) van de uitwisseling onder collega’s tijdens online teamvergaderingen, het opzetten van online intervisie, het online organiseren van kennisoverdracht, het boeiend opzetten van online presentaties,…  
Deze opleiding laat de deelnemer toe op een eenvoudige manier – zonder complexe of dure platformen - aan de slag te gaan met online leren en uitwisseling:  

Het gaat dan over het opfrissen (= meer verbindend maken) van de uitwisseling onder collega’s tijdens online teamvergaderingen, het opzetten van online intervisie, het online organiseren van kennisoverdracht, het boeiend opzetten van online presentaties,…  

Inhoud en aanpak

Na het volgen van deze opleiding: 

- Weet de deelnemer op welke uitwisselings-/leerdoelen online ingezet kan worden 

- Kent de deelnemer verschillende online werkvormen om uitwisseling en ontwikkeling te bevorderen 

- Is de deelnemer warm gemaakt om met een leergierige ervaringsgerichte houding nieuwe online mogelijkheden uit te testen (met collega’s) 

- Hanteert de deelnemer op een laagdrempelige manier tools om zelf online leren/uitwisseling te organiseren: 

- De deelnemer kan met Powerpoint en de app Autocue aan de slag om eenvoudig online opleidingsvideo’s te maken 

- De deelnemer kan vragen of quiz in online opleiding of een vergadering introduceren via de applicaties Microsoft Forms, Socrative,… 

- De deelnemer kan online interactie begeleiden via Padlet en Break-out rooms 

- De deelnemer kan online (kennis)uitwisseling vlot delen (met collega’s) 

- … 


Inhoud

​1. Introductie

- Wat is (het belang van) online uitwisselen en leren? De winst en te vermijden valkuilen  

- Online werkvormen als middel: methodische keuzes op basis van je doel 

- De ‘DIY’-houding: online uitwisselen leer je al doende! 


2. Onderdompeling in online werkvormen 

Welke online tools en mogelijkheden bestaan om online leren en ontwikkelen mogelijk te maken? Komen o.a. aan bod:  

- Online lesvideo’s (met Powerpoint, Autocue,…), met opties als voice-over, tutorial, schermcast, video-maker, … 

- Interactieve opleidingsmodules, webinar/webcast/… (en hun verschillen), en met met o.a. presentaties, mogelijkheid tot break-outrooms,…  

- (Gratis) online opleidingsaanbod,  

- Tools als Microsoft Forms, Socrative, Padlet, Kahoot, Mentimeter,… 

- … 


Welke online leervorm kies je best? (met een handige beslisboom) 


3. D(o) I(t) Y(ourself)- ‘trialtrail’ 

Op maat aan de slag met de eigen leervraag! 


Aanpak 

- De opleiding verloopt volledig online, maar in blended format qua werkvorm aangeboden, met grote nadruk op ervaringsgericht leren.  

- De deelnemer neemt een ganse dag deel aan de opleiding, maar collectieve uitwisseling wordt doorheen één opleidingsdag afgewisseld met het doorlopen van een individueel leertraject.  

- De opleiding start met een interactieve collectieve introductie (online) waarbij deelnemers onderling uitwisselen, alsook concrete handvaten aangereikt krijgen van een opleidingskundige expert (± 1 uur) 

- De onderdompeling in online leervormen wordt via een praktische beslisboom aan de deelnemers gedemonstreerd. Telkens tonen we ‘hands on’ voorbeelden en bediscussiëren de deelnemers onderling hoe ze de tools en leervormen in de praktijk kunnen inzetten (± 2 uur) 


Een afzonderlijke ‘DIY-deel’ van de opleiding verlaat het ‘klassikale format’ en laat de deelnemer zelfstandig en op eigen tempo ontdekken en aan de slag gaan met verschillende lesvideo’s en toepassingsopdrachten. De deelnemer kiest zelf op welke manier hij/zij hier het liefst mee aan de slag gaat. 


De opleider voorziet hiertoe een platform met verschillende leermodules. (± 2.5 uur) De opleidingsexpert coacht individueel (dus 1 op 1) en op maat van de specifieke vragen van de deelnemer (± 20 min. per persoon).  

Tevens blijft het mogelijk samen met andere deelnemers aan intervisie te doen, te experimenteren, via ‘trial and error’ te leren. (± 1 uur). 


​Mentor vzw zorgt er telkens voor dat deelnemers zich eenvoudig toegang kunnen verschaffen tot de opleiding en het opleidingsmateriaal. Mentor vzw krijgt bij inschrijving graag het e-mailadres door van de deelnemer (en niet enkel van diens inschrijver) en nodigt de deelnemer vervolgens uit tot de online opleidingsomgeving via een simpele link.  


De werkmethodes realiseren een optimale ‘learning by doing’-opzet. Door de opleiding zelf vorm te geven als een brede illustratie van hoe online leren en uitwisseling er uit kan zien, ervaart de deelnemer aan den lijve hoe hij er zelf gebruik van kan maken. Via concrete toepassingsopdrachten en een afzonderlijk ‘Do It Yourself’-gedeelte in de opleiding kunnen de deelnemers ervaringsgericht leren en met hun eigen leervragen aan de slag gaan.

Trainer(s)

Marjolein Debergh

bottom of page