top of page
Vormingsfonds focus op talent

Breinvriendelijk leven en werken - aandachtsmanagement is het nieuwe timemanagement

Thema

Telewerken/Hybride samenwerken/Hybride werkplekstrategie

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

1000

Credits

1

Vormingsinstelling

Erna Claes

32497545658

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 1 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

1

Max.

999

VF_FOT_192

De opleiding in het kort

Waarom "klassieke" principes uit timemanagement niet voldoende meer zijn om om te gaan met de aard, de hoeveelheid, de snelheid, de organisatie van het werk. Waarom het steeds moeilijker wordt om onze focus te bewaken maar ook om mentaal “los te laten”. Waarom het zoeken van een optimale “work-life” balance moeilijker geworden is. Breinvriendelijker leven en werken waarin aandacht-en energiemanagement centraal staan is een belangrijke sleutel om mentale overbelasting te voorkomen, om een betere werk-privé integratie te krijgen, om beter te kunnen "loslaten".

Inhoud en aanpak

We willen eigenlijk teveel. Niet alleen op het werk proberen we teveel dingen tegelijkertijd te doen, maar ook privé. We merken dat de “klassieke” timemanagementprincipes van prioriteiten bepalen en efficiënt werken onvoldoende zijn om tegemoet te komen aan de hoeveelheid maar vooral de snelheid waarop werk en info op ons afkomt (vb. communicatie via elektronische weg, infobesitas, “born to run” levenswijze, ,…). 


En, hoewel stress inderdaad van alle tijden is, blijkt vandaag de dag de mentale overbelasting vooral een stijgend probleem te zijn, waarbij ook andere neurobiologische mechanismen dan de “klassieke” stressmechanismen geïmpacteerd geraken. Dit o.a. door grote veranderingen in de aard van het werk (=mentaal werk), de organisatie van het werk (vb. flexibel werken, onvoorspelbare agenda’s) en de omgeving waarin dit plaatsvindt (vb. landschapsbureaus, in de wagen tijdens het autorijden, thuiswerk…). 


We merken dat het steeds moeilijker wordt om onze focus te bewaken maar ook om het werk mentaal “los te laten”, we blijven als het ware bezig. En, we zoeken naar een optimale “work-life” balance, in een tijd waarin werk en privé juist meer en meer vermengd geraken met mekaar en in mekaar overvloeien.


Doelstellingen:

Op het einde van deze sensibilisatiesessie

•  hebben deelnemers inzicht in de hedendaagse tendensen en uitdagingen mbt onze mentale veerkracht en de neurobiologie van ons brein.

•  hebben deelnemers inzicht in de basisprincipes en de neurobiologie van aandachts-en energiemanagement, van mentale verwerking en recuperatie, van beslissingsmoeheid

•  hebben deelnemers aanknopingspunten naar aanpak om breinvriendelijker te leven en te werken om op die manier mentale overbelasting tegen te gaan; om zo ook een proactieve impact te hebben op hun eigen productiviteit maar ook dat van collega’s, alsook op hun werkplezier en hun algemeen welzijn


Werkvorm:

Online sensibilisatiesessie - inspirerende lezing van +/- 1u. in de vorm van video on demand (zie www.fenrirconsult.com/online_aanbod voor voorbeelden)


In overleg wordt de link naar de opname 3 weken ter beschikking gesteld; deelnemers kunnen op een zelf gekozen moment kijken. Verdere praktische afspraken mbt inschrijven en registratie worden met de klant besproken op het moment van de aanvraag.

Trainer(s)

Erna Claes

bottom of page