top of page
Vormingsfonds focus op talent

Bouwen aan een sterk team.

Thema

Succesvol samenwerken

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

1000

Credits

1

Vormingsinstelling

ViaVé

473112654

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3uur

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_FOT_146

De opleiding in het kort

In een team heeft iedere collega een eigen stijl, achtergrond en waarden,... Samenwerken blijkt niet altijd eenvoudig. Deze training is gericht op een effectievere samenwerking en communicatie binnen het team.

Inhoud en aanpak

Doel:

Doorheen deze training krijgt men :

 • inzicht  in eigen gedragsstijl, motiverende omstandigheden, sterktes en valkuilen.

 • inzicht in de gedragsstijl van de anderen in het team.

 • tools om te werken aan een bemoedigende sfeer onder collega’s.

 • inzicht en begrip voor elkaars verschillen.

 • inzicht hoe men op een effectievere manier met elkaar kan communiceren en samenwerken.

Het centrale instrument dat daarbij wordt gehanteerd is het DISC-gedragsprofiel.


Inhoud:

 • Inzicht verwerven in de DISC-gedragsstijlen.

 • Invullen van het DISC-gedragsprofiel.

 • Eigen gedragsstijl vaststellen en begrijpen.

 • Ontdekken en leren respecteren van de gedragsstijlen van anderen.

 • Inzicht in stijlen van communiceren.

 • Handvaten om op een effectievere, verbindende manier te communiceren

 • Persoonlijk actieplan opstellen om eigen prestaties te verbeteren.


Methodiek:

Er wordt gestreefd naar een zo actief mogelijke participatie van de deelnemers. Eigen ervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de vorming.

Het centrale instrument in deze vorming is het DISC-gedragsprofiel. Dit beschrijft gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren  van een persoon in een bepaalde omgeving.

Bij deze interactieve vorming wordt aan de slag gegaan met:

 • de DISC- Quick check om eigen stijl te ontdekken.

 • eigen casussen en eigen ervaringen.

 • werken in kleine groepen om ervaringen uit te wisselen, te verhelderen en aan te scherpen.


Referenties:

 • Koen Deconinck van KOMOS; trainer en coach; www.komos.be

 • Wim Crommelinck; directeur OC Sint-Jan de Deo, Handzame.

 • Ria Vanhoorne; directeur OC Cirkant, Aartrijke.

 • Paul Stock; directeur Ons Zomerheem, Lovendegem

 • Kristin Meersschaert; leidinggevende dagwerking Kontich-Waarloos bij Pegode (voorheen directie

Trainer(s)

Veerle Gouwy

bottom of page