top of page
Vormingsfonds focus op talent

Bemiddelingsgericht werken bij burenconflicten

Thema

Bemiddelingsgericht werken

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

Escala (Skilliant bv)

078/35 39 30

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

1

Max.

14

VF_FOT_001

De opleiding in het kort

Conflicten worden opgemerkt door buurttoezichters, door wijkagenten, … Het is belangrijk dat zij burgers kunnen aanspreken op een de-escalerende manier. En misschien kunnen toeleiden naar bemiddeling.

Inhoud en aanpak

PROGRAMMA


1.Het conflict

•Het ontstaan van conflicten tussen buren: van verschil tot conflict

•Conflictescalatie: heb ik een conflict of heeft het conflict mij? 

•Inventaris van positieve en negatieve kanten van een conflict

•De twee aspecten van een conflict: de inhoud en de relatie

•Conflictstijlen: hoe ga jij om met conflicten?


2.

De bemiddeling en de bemiddelaar

Wat is bemiddeling? Visie en modellen

Het bemiddelingsgesprek bij huurconflicten:

Fasen in het gesprek

Rol en houding van de bemiddelaar per fase

Over welke basisvaardigheden moet de bemiddelaar beschikken?

Een korte kennismaking met het gedachtegoed van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie


3.

Praktijkoefeningen: eerste stappen in het toepassen van de theorie op de praktijk

Door inzicht, zelfkennis en zelfreflectie het bemiddelingsproces ervaren

Wie ben ik als bemiddelaar en wie ben ik in het omgaan met conflicten?


4.

Het resultaat van het bemiddelingsproces en de nazorg


DOELGROEP

Medewerkers van de dienst huisvesting

Politie-inspecteurs

wijkagenten

Straathoekwerkers

Medewerkers uit OCMW, CAW, CLB

Woonbegeleiders


METHODIEK

Deelnemers oefenen in bemiddelingsgerichte vaardigheden. Ze oefenen om zelf uit het conflict te blijven  en zich als derde partij meerzijdig partijdig op te stellen.


DOELSTELLING

Deelnemers weten wat een bemiddeling is en wat de voordelen ervan zijn.

Ze kunnen inschatten of een conflict nog in bemiddelbare fase zit.

Ze zijn in staat om zichzelf in te schatten in het omgaan met conflicten

Zij zijn in staat de conflictpartijen aan te spreken en uit te nodigen voor een bemiddelingsgesprek.


NAZORG EN KENNISBORGING

De docente stelt het lesmateriaal beschikbaar aan de deelnemers.

Docente is bereid om de lesinhoud aan te passen op basis van de behoefte van de opdrachtgever


SAMENWERKING

Evaluatie bij de laatste keer laat zien dat de opleiding het best klassikaal gegeven wordt. Ondertussen hebben we in het open aanbod de opleiding van 3 naar 4 sessies gezet.

"(12/10.21815/2021)Commentaar (opmerkingen, tips en suggesties i.v.m. deze cursus):

REFERENTIE: De lesgever zette alles in het werk om de opleiding zo interactief mogelijk te maken. De materie was echter veel en de aandacht verzwakte naarmate de dag vorderde. Vooral dag 2 was het interessants omdat we dan ook echt aan de slag konden.

4 halve dagen waren voor mij beter geweest aangezien 2 volle dagen luisteren en kijken naar een scherm best vermoeiend was.

Het studiemateriaal die we kregen was uitgebreid en duidelijk. ( Fien - WM !Mpuls  )"

Trainer(s)

De Meulenaere Sofie

bottom of page