top of page
Vormingsfonds focus op talent

Back on track -

Thema

Succesvol samenwerken

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

oMvormiNg

476318101

Praktisch

Duurtijd vorming

8 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_FOT_144

De opleiding in het kort

Covid 19 verplichtte ons soms om anders te gaan samenwerken. De aanleiding was niet OK, maar de andere manier van werken zette ons wel aan tot nadenken. We kregen andere teams, sprongen voor elkaar in, iedereen trok mee aan de kar … Met andere woorden: we waren een écht (en soms klein) team. Voor sommigen was deze manier van samenwerken fijner. Daarom willen we aan de slag gaan om hiervan het “nieuwe normaal” te maken. Voor anderen is het lastig om elkaar terug te vinden als teamgenoten. Daarom gaan we terug op zoek naar een gezonde samenwerking op de werkvloer met het hele team.

Inhoud en aanpak

Tijdens dit samenwerkingstraject gaan we samen op zoek naar kansen en mogelijkheden om de afdeling, dienst, organisatie, … samen vorm te geven. We vertrekken hierbij vanuit een gezamenlijke missie en gaan op zoek naar een organisatie op maat van de verschillende talenten en kwaliteiten van het team.


We werken vanuit het teameffectiviteitsmodel. Dit model doorlopen we aan de hand van een concreet verbeterproject. De verschillende stappen bevatten oefeningen om na te denken en stil te staan bij de samenwerking algemeen en in het kader van het vooropgestelde verbetertraject.

 

De verschillende onderdelen van de driehoek pakken we vast en maken we concreet aan de hand van verschillende oefeningen. De voorgestelde oefeningen zijn mogelijkheden maar worden aangepast aan de doelgroep, vraag, nood.


1. Missie/visie

In eerste instantie denken we na over waar we nu staan als team, dienst. We denken daarbij ook na over de missie van de dienst, het team, de afdeling. Deze missie dient als leidraad en geeft opnieuw richting.


Oefening:

- Hoe zitten we hier?

- Aan welk geheel levert ons team een meerwaarde en wat maakt een project binnen dit geheel zinvol?


2. Doelen

Vertaling van missie/visie in doelen


Oefening:

- Maak 3 beelden (start project – onderweg – einde traject)

- Leg aan familie/een collega/de directeur uit wat het doel is van dit traject


3. Taken en rollen

Inzicht in wie welke taken en welke rollen opneemt.


Oefeningen

- Inzicht in talenten van de teamleden

- Welke talenten en hobby’s zijn inzetbaar op de werkvloer?


4. Werkafspraken en procedures

Duidelijke afsprakenkader en procedures opmaken die werken en hanteerbaar zijn voor iedereen.

 

Oefening:

- Hoe gaan we besluiten nemen

- Samen spreken over bevoegdheden = vraag: ieder lid neemt een bevoegdheid die die niet heeft maar graag zou willen


5. Onderlinge verhoudingen

Hierin zoomen we in op de concrete samenwerking


Oefening:

- Denkers- voelers-willers – doeners onderscheiden en hun noden benoemen

Resultaat:

- Een uitgewerkt verbeterproject

- Een duidelijk afsprakenkader met duidelijk omschreven taken

- De juiste vrouw/man op de juiste plaats

Trainer(s)

Marjan Huybrechts

Nadine Ceulemans

bottom of page