top of page
Vormingsfonds focus op talent

Actief op de agenda! Hoe maak ik mijn vergadermomenten actiever en efficiënter?

Thema

Telewerken/Hybride samenwerken/Hybride werkplekstrategie

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/ 29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

16

VF_FOT_189

De opleiding in het kort

In dit hybride vormingstraject (combinatie online en inhouse vorming) komen 6 thema’s aan bod in een speels jasje: kennismaking, energizers, brainstormtechnieken, discussiëren, feedback geven aan elkaar, evaluatietechnieken.
Het aanbod aan online, analoge en fysieke methodieken is onmiddellijk bruikbaar en de gebruikte materialen zijn zaken die je thuis vindt, zelf aan te maken of terug te vinden in een gratis downloadbare handleiding.

Inhoud en aanpak

Doelstellingen:

•  De deelnemers maken kennis met verschillende methodieken die gebruikt kunnen worden tijdens fysieke en online vergaderingen.

•  De deelnemers kunnen met de verschillende methodieken heel praktisch aan de slag in hun eigen dienst / organisatie / team / …

•  De deelnemers krijgen de inspiratie mee om zelf de methodieken te gaan aanpassen aan hun noden en doelgroep

•  De deelnemers kunnen groepsgesprekken efficiënter en speelser maken

•  De teams gaan creatief samenwerken.

•  Via de verschillende methodes kan de deelnemer efficiënte en eerlijke discussies faciliteren.

•  De deelnemers kunnen feedback constructief geven en verwerken.

•  De deelnemers kunnen via de methodes collectief plannen en taakverdelingen maken.


Inhoud:

In de vormingen worden 5 gespreksthema’s aangehaald:

•  Kennismaking en energizers

•  Brainstormen

•  Discussiëren

•  Feedback geven

•  Evalueren


In het vormingstraject zitten zowel digitale als fysieke tools waarmee de deelnemers aan de slag kunnen.

Per thema zijn er minimum 5 methodieken voorzien met afwisseling tussen digitale tools, materiaal uit de vormingskoffer en materiaal dat je thuis kan gebruiken.


Inhoud en aanpak:

Sessie 1 (3 uur, inhouse)

Ervaringsgerichte kennismaking met analoge tools die gebruikt kunnen worden tijdens vergaderingen, teammomenten, voorstellingen, …

Tijdens de vormingssessie ervaren de deelnemers zelf het duurzame effect van het gebruik van de technieken in de verschillende thema’s.


Sessie 2 (3 uur, online)

Een kennismaking met online methodieken waarin de deelnemers vooral zelf ervaren hoe je methodieken kan gebruiken en welk effect ze kunnen hebben op een team.

We bekijken hoe we life-methodieken kunnen vertalen naar een online-omgeving


Aan het einde van de sessie krijgen de deelnemers een opdracht om de volgende (live-) versie voor te bereiden.


Sessie 3 (3 uur, inhouse)

Aan de hand van brainstormtechnieken gaan we aan de slag om zelf nieuwe methodieken te creëren met of zonder digitale tool en deze kunnen dan ook worden voorgesteld/uitgeprobeerd met de rest van de groep.


Sessie 4 (3 uur online of inhouse)

Terugkomdag: de deelnemers geven tijdens een intervisie de ervaringen door die ze hadden met de methodiek en de verschillende technieken worden samen met de trainer bijgestuurd.


Nazorg en kennisborging

•  In een voorafgaand gesprek worden vraag en aanbod met de aanvrager afgestemd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde thema’s tijdens het traject méér te benadrukken.

•  Een PowerPointvoorstelling die hoort bij de onlinesessie wordt in PDF-versie ter beschikking gesteld van alle deelnemers.

•  Een gratis downloadbare brochure met 25 analoge gespreksmethodieken (en de afdrukbare materialen) worden ter beschikking gesteld van de deelnemers.

•  Tijdens de laatste sessie koppelen we terug naar de uitgeprobeerde technieken en hebben de deelnemers de kans om vragen te stellen.

•  Achteraf is de trainer per mail of telefonisch ter beschikking voor eventuele nazorg-vragen.

Trainer(s)

Elise Boelen

Marike Coremans

Hendrik Bens

bottom of page