top of page
Vormingsfonds focus op talent

Aan de slag richting een goed onthaalbeleid

Thema

Succesvol samenwerken

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

€1000

Credits

1

Vormingsinstelling

Mentor vzw

056/26.44.34

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3,5 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

5

Max.

12

VF_FOT_141

De opleiding in het kort

Als lokaal bestuur besteed je tijd aan middelen aan het vinden van de juiste profielen.

Nadat je deze gevonden en aangeworven hebt, is het echter belangrijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het verwelkomen en inwerken van deze nieuwe collega.

In deze vorming willen wij jou als lokaal bestuur een kader en instrumenten aanreiken om het onthaalbeleid binnen jouw organisatie vorm te geven en jouw collega een warm welkom te bieden.

Inhoud en aanpak

Je besteedt als lokaal bestuur veel tijd en middelen aan het vinden van de juiste profielen. Nadat je deze hebt gevonden en aangeworven, is het echter belangrijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het verwelkomen en inwerken van jouw nieuwe collega. Vaak is er weinig tot geen contact meer tussen de ondertekening van het contract en de eerste dag, soms verloopt de eerste dag chaotisch, heeft een werknemer het werkmateriaal nog niet altijd meteen ter beschikking, maakt men pas later kennis met collega's en krijgt men een overload aan informatie in de eerste werkperiode.


 

Jouw nieuwe medewerker een warm welkom bieden door middel van een goed onthaalbeleid is dan ook een onmiskenbaar onderdeel van een strategisch en samenhangend personeelsbeleid. Het onthaal beïnvloedt nl. sterk de betrokkenheid en motivatie van nieuwe medewerkers. 


 


In deze opleiding willen wij een kader en instrumenten aanreiken om een goed onthaalbeleid binnen jouw lokaal bestuur vorm te geven.


 


INHOUD


1.  Het belang van een goed onthaalbeleid


2. Wat zegt de theorie? 

 • Preboarding

 • Onboarding / Onthaalbeleid

 • Verwelkomen

 • Organisatie

 • Team

 • Job

 • Informeren

 • Soorten informatie

 • Overdracht van informatie

 • Netwerken

 • Valkuilen


 


 


3. Instrumenten voor een goed onthaalbeleid

 • Onthaalprocedure

 • Onthaalbrochure

 • Onthaaldag

 • Checklist voor nieuwe medewerkers

 • Peter-/meterschap

 • POP


 


4. Aan de slag met de instrumenten


 • a. Onthaalprocedure 

 • b. Onthaalbrochure

 • c. Onthaaldag

 • d. Checklist voor nieuwe medewerkers

 


AANPAK 


De vorming zal opgesplitst worden in 2 delen. Het eerste deel bestaat uit een interactieve inspiratiesessie waarin we de nadruk zullen leggen op een theoretisch kader dat gehanteerd kan worden voor het ontwikkelen van een goed onthaalbeleid.

In het tweede deel zullen we vervolgens aan de slag gaan met enkele instrumenten. 

Het doel is om aan de hand van een aantal richtlijnen/checklist een eerst aanzet te geven tot het uitwerken van een aantal instrumenten die horen bij een goed onthaalbeleid.

Trainer(s)

Tasha Moens

bottom of page