top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Omgaan met kritiek vanuit het netwerk

Thema

Klantvriendelijkheid

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers GAW

VF_OZ_065

De opleiding in het kort

Familieleden en mantelzorgers geven soms kritiek en opmerkingen over de omgang met hun familielid. Soms worden de opmerkingen ongenuanceerd gegeven, waardoor ze hard kunnen binnenkomen bij de professionals. Deze vorming biedt concrete strategieën die direct inzetbaar zijn om op een respectvolle manier te reageren op deze kritiek.

Inhoud en aanpak

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden. 

Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. 

Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol. Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. 


De vraag die hulpverleners dan ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan? Tijdens deze dag staan we stil bij eenvoudige strategieën die hulpverleners in staat stellen de contacten met de familieleden soepeler te laten verlopen. 

Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe vang je kritiek uit de omgeving op?

Welke middelen en strategieën kan je daartoe inzetten?

Wat kan je doen om de kritiek te gebruiken als manier om tot meer kwalitatieve zorg te komen?


We doen dit aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden van de deelnemers, die ze op de werkvloer zijn tegengekomen. 

Afwisselend komt er een stukje theorie en kader, waarna we vanuit concrete situaties gaan oefenen.


Gebaseerd op het boek ‘Mijn moeder lag om 11 uur nog in bed… Omgaan met kritiek van familie: negen effectieve strategieën ( van Huub Buijssen)

Voor de deelnemers wordt voorzien in een PPT en een beknopte samenvatting van de inhoud.

Trainer(s)

Jürgen Braeckevelt

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

10

Max.

20

bottom of page