top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Omgaan met kritiek vanuit het netwerk

Thema

Klantvriendelijkheid

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_035

De opleiding in het kort

Als je mensen begeleid, krijg je het netwerk rond de zorgvrager cadeau.
De klanten/bewoners/residenten worden veeleisender. En ook de directe omgeving (familie, mantelzorgers) staan vaak klaar met een stevige portie kritiek op de zorg. Leuk om horen is het niet, ermee omgaan én iets mee doen nog lastiger. In deze vorming bekijken en oefenen we samen strategieën om daarmee om te gaan.

Inhoud en aanpak

- Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden.

- Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks

staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol.

- Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die hulpverleners dan ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan?

- Tijdens deze dag staan we stil bij eenvoudige strategieën die hulpverleners in staat stellen de contacten met de familieleden soepeler te laten verlopen.

- We doen dit aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden van de deelnemers, die ze op de werkvloer zijn tegengekomen. Het is dus een zeer interactieve vorming en de inzichten zijn direct

inzetbaar in de omgang met de familie van de cliënten.

- In deze vorming gaan we aan de slag met volgende vragen:

Hoe kan je daarmee omgaan? Hoe vang je kritiek uit de omgeving op?

Welke middelen en strategieën kan je daartoe inzetten?

Wat kan je doen om de kritiek te gebruiken als manier om tot meer kwalitatieve zorg te komen?


Afwisselend komt er een stukje theorie en kader, waarna we vanuit concrete situaties gaan oefenen.


Transfer naar praktijk:

Deelnemers zijn beter gewapend om om te gaan met kritiek vanuit zorgvrager en het netwerk.  Men kan de aangeleerde strategieën inzetten om gepast te reageren en men kan beter om met eigen emoties als er kritiek wordt geuit.

Trainer(s)

Braeckevelt Jürgen

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 4 uur

Regio

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

15

bottom of page