top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Burn-out een stap voor

Thema

Voorkomen van burn-out

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_033

De opleiding in het kort

Dankzij deze workshop krijgen deelnemers concrete handvatten om aan stress preventie te doen en hun veerkracht op peil te houden. Ze ervaren het effect van stress en ontdekken spelenderwijs 3 acute stress interventies. Ze gaan aan de slag met bouwblokken om hun veerkracht intact te houden. Als afronding maken ze een persoonlijk actieplan op.

Inhoud en aanpak

Inhoud

•  Check-in (hoe zit jij hier? stress? ontspannen ?)

•  Wat is veerkracht? Kenmerken van mensen met veerkracht. 

•  Wat is stress (ervaringsgerichte oefening)? Wat is het verschil met een burn-out? 

•  Wie is verantwoordelijk voor mijn welzijn?

•  Aan de slag met jouw stressoren

•  5 bouwblokken om jouw persoonlijke veerkracht intact te houden

•  3 tips bij acute stress

•  Mijn persoonlijk actieplan

•  Check-out


Aanpak

•  Telefonische intake (30 min) met de opdrachtgever voor de opleiding. Doel: lesinhoud maximaal afstemmen op de doelgroep. 

•  Interactief. We dagen iedereen uit om actief mee te doen tijdens de workshops. We triggeren het stellen van vragen doorheen de sessie. De check-in waarin we iedereen een stem geven, is daartoe een belangrijk startpunt. 

•  Ervaringsgericht. De theorie wordt aangebracht in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen waardoor dit beter blijft hangen

•  Praktisch. Theorie wordt ingeoefend. 

•  Laagdrempelig. Geen ingewikkelde denkkaders, maar gebaseerd op de praktijk en leefwereld van de deelnemers (ingebrachte casussen worden op de doelgroep gebaseerd)

•  Blended learning. Er worden filmpjes en audio opnames beschikbaar gesteld na afloop. Dit (laagdrempelig) leerplatform blijft na afloop van de opleiding 3 maand beschikbaar.

Trainer(s)

Kathrien Verhanneman

Mie Baert

Dana Ketels

Vormingsinstelling

TWEG

+32 4785488661

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3u

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

20

bottom of page