top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Battery check! Burn-out voorkomen door inzicht te krijgen in je energieniveau

Thema

Jobtevredenheid

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_215

De opleiding in het kort

De burn-out cijfers blijven maar stijgen, en zorgen voor een grote kost voor organisaties en onze maatschappij. Maar ook voor de betrokkenen zelf zijn de gevolgen van een burn-out behoorlijk ingrijpend, vaak verliezen zij hun zelfbeeld en eigenwaarde. Beter voorkomen dan genezen dus! Deze praktische vormingsreeks geeft medewerkers de nodige handvaten om gelukkig en gezond aan het werk te blijven.

Inhoud en aanpak

Tijdens deze vormingsreeks krijgen de deelnemers inzicht in de burn-out problematiek, leren ze signalen herkennen en krijgen ze meer inzicht in hun eigen energiehuishouding. Burn-out is namelijk een energiestoornis. 

Door middel van praktische persoonlijke oefeningen en gesprekken in duo’s of kleine groepjes, afgewisseld met de nodige theoretische bagage ontwikkelen ze hulpmiddelen om gelukkig en gezond aan het werk te blijven. Er wordt ruimte voorzien om dieper in te gaan op concrete vragen van deelnemers. 


Komen onder andere aan bod:

-  Gezonde en ongezonde stress

-  Symptomen van burn-out

-  Energiegevers en -vreters

-  Het levenswiel

-  Het belang van slaap, bewegen en gezonde voeding

-  Mindful leven en werken

-  Grenzen bewaken

-  Assertiviteit

-  Combinatie werk-privé


Doel van deze opleiding is de deelnemers alert te maken over wat hen energie geeft en wat energie vreet en welke symptomen en oorzaken van burn-out ze bij zichzelf kunnen herkennen en aanpakken, zodat ze preventief aan de slag kunnen gaan met het voorkomen van burn-out. Het resultaat is een persoonlijk actieplan ter preventie van burn-out.


De opleiding wordt blended aangeboden. 

-  Burn-out assessment tool: de deelnemers vullen deze vragenlijst vooraf in

-  Vormingsdag 1 (live): inzicht krijgen in persoonlijk energieniveau 

-  Tussentijdse mails rond het thema met daarin vragen die zorgen voor zelfinzicht 

-  Vormingsdag 2 (live): aanleren van tools die burn-out kunnen voorkomen en opmaken van een persoonlijk actieplan 

-  De deelnemers kunnen ook na de opleiding nog terecht bij de trainer voor vragen of bespreking van specifieke situaties.


Al het didactische materiaal wordt online en voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld van de deelnemers zodat ze er ook later nog op kunnen terugvallen. Ook alle oefeningen en werkbladen blijven beschikbaar zodat ze op een later tijdstip eventueel opnieuw kunnen gebruikt worden.


De vormingsreeks wordt begeleid door Kirsten Winnelinckx die al meer dan 16 jaar lang mensen begeleid bij loopbaan- en werkvraagstukken. In haar praktijk Vuurvlieg begeleidt ze mensen als loopbaancoach en stress- en burn-outcoach. Haar focus ligt vooral op het kennen en inzetten van talenten en het verhogen van persoonlijke effectiviteit. 

Het is haar doelstelling om de deelnemers zichzelf nog wat beter te leren kennen en hen te leren bewuster om te gaan met hun energie. Haar aanpak is gebaseerd op haar degelijke achtergrondkennis en jarenlange praktijkervaring.

Trainer(s)

Kirsten Winnelinckx

Vormingsinstelling

Vuurvlieg

0486/360987

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 7 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

5

Max.

20

bottom of page