top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Als de dood nadert: gerust communiceren in palliatieve situaties

Thema

Omgaan met palliatieve situaties

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_096

De opleiding in het kort

Confrontatie met de dood is niet altijd makkelijk. We hebben schrik iets verkeerd te zeggen tegen de stervende zorgvrager of diens familie. In deze vorming krijgen we zicht op onze eigen houding ten opzichte van de dood. Van daaruit leren we omgaan met onze eigen communicatiepatronen. We leren op doorvoelde manier omgaan met intense emoties en met stilte. We versterken onze competentie tot aanwezig zijn, zodat we met een gerust hart bij een palliatieve zorgvrager binnenkomen.

Inhoud en aanpak

Inhoud en aanpak

Doelen: 

- Meer inzicht en voeling krijgen op de eigen houding op leven en dood

- De eigen communicatiepatronen binnen palliatieve zorgen leren kennen en andere keuzes maken waar nodig 

- Leren omgaan met intense emoties van zorgvragers en familie

- Eigen omgaan met stilte leren kennen en stilte op een constructieve manier inzetten in de verzorging van palliatieve zorgvragers 

- De eigen basishouding versterken en gepast leren inzetten in palliatieve situaties 


Aanpak:

Na een kennismaking die gelinkt is aan het thema frissen we enkele communicatieve basisvaardigheden (actief luisteren, parafraseren, samenvatten, doorvragen, feedback geven, …) op en linken die aan palliatieve situaties.

Aan de hand van een reflectie-oefening voelen de deelnemers aan den lijve wat hun patronen zijn in communiceren in palliatieve situaties.  Hierbij komen uitdagende situaties aan bod, zoals weerstand van familie rond bijvoorbeeld voeding, sedatie, enz. We kijken naar de eigen kwaliteiten en valkuilen en leren bewuster keuzes maken. 


Door oefeningen leren deelnemers voelen hoe het lichaam reageert op heftige emoties van zorgvragers, bewoners of collega’s. Boosheid, verdriet, depressie, angst, … komen aan bod. Ze leren hun eigen reacties kennen en van daaruit gepast en in verbinding reageren. 

Verder verkennen we de eigen houding tot stilte en het belang van stilte in palliatieve settings. De deelnemers oefenen het in stilte zijn en leren aanvoelen wanneer spreken en zwijgen gewenst is. 


Tot slot verkennen we de basishouding. Begrippen zoals empathie en empathisch lijden, onvoorwaardelijke acceptatie, meerzijdige partijdigheid, enz. onderzoeken we met ons lichaam. Zo versterken de deelnemers hun ‘aanwezigheid’ in moeilijke situaties en leren ze beter zorg dragen voor zichzelf. 


Eigen aan alle vormingen van Prik Prik is dat we werken op een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte manier. We brengen theorie in verbinding met emoties en met het lichaam. Hierdoor blijft het geleerde langer bij en is er meer leerrendement voor de deelnemers. Bovendien zorgt dit ook in de vorming voor veel leerplezier en verbinding. Veiligheid en vertrouwen in de groep creëren staat voorop in onze vorming. Hierdoor voelen deelnemers zich veilig om te oefenen, deel te nemen, fouten te maken en te leren. 


Nazorg:

We stemmen vooraf en achteraf af met de leidinggevende van het team om de noden van het team helder te krijgen. Indien er voor meerdere dagdelen gekozen wordt, krijgt het team tussentijdse verwerkingsopdrachten om verbonden te blijven met de leerstof. 


3 weken na de vorming stemmen we af met de leidinggevende om te vragen hoe het gaat met het team. Deelnemers die wensen kunnen tussentijds en na de vorming contact opnemen met de trainers voor eventuele vragen.

Trainer(s)

Karen Segers

Vanessa De Smet

Carole Verbeeck

Vormingsinstelling

PRIK PRIK

0497602455

Praktisch

Duurtijd vorming

basisversie: 2 dagdelen van 3 uur verdiepende versie: 4 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

14

bottom of page