top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Zelfzorg en veerkracht

Thema 

Voorkomen van burn-out

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_189

De opleiding in het kort

Medewerkers in de zorg zijn experts om goed te zorgen voor anderen. Helaas vergeten ze soms zichzelf. Goed zorgen voor jezelf is immers een voorwaarde om goed te zorgen voor de ander. Veerkrachtige medewerkers kunnen beter om met tegenslagen en verandering en melden zich daarenboven minder ziek.

Inhoud en aanpak

Inhoud

SESSIE 1

Verwelkoming en kennismaking + technische ondersteuning


De ballontest

Is er een evenwicht tussen het zorgen voor jezelf en het zorgen voor anderen? De trainer stelt een aantal vragen. De ballon-test geeft een beeld van hoeveel je voor anderen zorgt en hoeveel je voor jezelf zorgt.  


Draagkracht versus draaglast

- Deelnemers gaan op zoek naar hun energievreters. Wat geeft hen stress?  Wat is moeilijk?

- Vervolgens beschrijven ze wat hen energie geeft. Wat zorgt voor ontspanning?  

- We bespreken of draagkracht en draaglast in balans zijn.


Tips om voor jezelf te zorgen

- We starten met een brainstorm: hoe kan je goed zorgen voor jezelf? Wat geeft jou energie ondanks de hectiek van de dag?

- De trainer vult aan met tips. 


Mijn leerpunt

Elke deelnemer kiest 3 tips om in het dagelijks leven te integreren.


SESSIE 2

Verwelkoming + link met de vorige sessie

Welke tips heb je al toegepast? Wat lukte/wat lukte niet?


Mindfulness

- De essentie van mindfulness is niets meer of minder dan je volle aandacht geven aan de ervaring van het huidige moment. In theorie klinkt mindfulness eenvoudig, maar in de praktijk is het vaak een uitdaging. Iedere mindfulness-oefening bestaat daarom uit drie basisprincipes die je ondersteunen:

- Focus de aandacht

- Herstel de aandacht zo vaak als nodig

- Wees onvoorwaardelijk

- Wanneer je ze nauwgezet volgt is een staat van ontspanning en helderheid slechts een kwestie van tijd en activeer je tegelijkertijd een proces wat je gaat helpen om zowel je innerlijke wereld beter te leren kennen als vaardiger te worden in het omgaan met afleidingen en weerstand.


Het weldadig effect van de natuur op ons welzijn

- De roep om groen klinkt steeds luider: natuur, bos om te wandelen, speelpleintjes en groenperken. 

- Het effect van natuur op de mens is niet bij iedereen hetzelfde, maar de meerderheid ervaart het als positief. Acht op tien mensen zeggen fitter, positiever, gelukkiger en meer ontspannen te worden na een tijdje in de natuur doorgebracht te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van UAntwerpen.

- Er zijn vijf redenen waarom mensen het groen opzoeken:

    1. Bewegen

    2. Rust en stilte

    3. Gezonde lucht

    4. Genieten van uitzichten

    5. Spirituele ervaring

We nodigen de deelnemers uit om even van hun scherm weg te gaan en de buitenlucht op te zoeken. Ze krijgen een mindfulness-oefening mee.


Ademhalingsoefeningen

Ademhalingsoefeningen kunnen enorm helpen bij het omgaan met stress, of bij het helpen voorkomen ervan. Bewust ademhalen helpt niet alleen om maximaal te presteren, maar kan ook je bloeddruk verlagen, gevoelens van kalmte en ontspanning geven én stress uit je systeem halen. Onderzoek na onderzoek toont aan dat je adem kan helpen een gezond lichaam en geest te houden.

Met alles wat er van ons wordt verwacht is het misschien niet altijd eenvoudig om eraan te denken om bewust te ademen. We maken er nu tijd voor …


Spierontspanningsoefeningen

Via de spierontspanningsoefening gebaseerd op de methode Jacobson ga je de spieren bewust en beurtelings aanspannen en voel je daarna de ontspanning. Zo kom je spieren op het spoor die altijd gespannen zijn en kun je die nu ontspannen. We voeren spierontspanningsoefening uit in 4 stappen:

    1. Span de spier

    2. Voel de spanning

    3. Ontspan de spier

    4. Voel het verschil


Dansen als ontspanning

Ook een inspanning (sport) kan zorgen voor ontspanning.  Dansen is een goed voorbeeld.

Iemand die minstens één keer per week danst, heeft een grotere kans op een gelukkig en evenwichtig leven. Bovendien vermindert het stress doordat het stresshormoon cortisol afneemt wanneer je danst. Je wordt er dus ontspannen van. Dansen is daarnaast ook leuk als je het met iemand anders doet.

We zetten een muziekje op en nodigen de deelnemers uit om even te dansen voor het scherm. Voel de energie die vrij komt.


Wat neem ik mee?

Elke deelnemer staat even stil bij wat hij meeneemt van deze sessie.


Doelstellingen

- Stilstaan bij de tijd die wordt besteed aan het zorgen voor anderen, zowel in het privéleven als op het werk, en de tijd die je besteed aan het zorgen voor jezelf

- Het belang leren inzien van ‘zorg voor jezelf’

- Ontdekken wat de eigen draagkracht is en evenwicht vinden tussen draagkracht en draaglast

- Ontdekken wat je graag doet en wat je kan doen om energie te behouden (veerkracht)

- Leren kennen van een aantal tips om voor jezelf te zorgen, om te leren omgaan met stress

- Minder absenteïsme


Onze aanpak

‘Zwemmen kan je niet leren met een schriftelijke cursus’ (Willem de Ridder)

-  Op maat: binnen het voorgestelde programma leggen we per klant nog accenten, aansluitend bij hun noden en behoeften (hiervoor doen we een behoeftebepaling bij het eerste contact met de klant en contacteert de trainer de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk en praktisch af te stemmen)

-  Ervaringsgericht

-  (Inter)actief

-  Vertrekkend vanuit de dagelijkse praktijk

-  Onmiddellijk toepasbaar

-  Gebruik makend van diverse en afwisselende didactische werkvormen (beeldmateriaal: foto’s, filmpjes, … / casusbesprekingen / actieve oefeningen / simulaties / situatieschetsen, …)

-  Mooie afwisseling tussen theorie en praktijk: veel zelf doen, theoretische kaders en spelvormen.


Centraal in onze aanpak staat het ‘ervaringsgericht leren’, hierbij hebben we aandacht voor vier elementen:

-  Ervaring: werken met de rugzak van het individu, de mogelijkheid geven om nieuwe dingen te doen/te beleven.

-  Reflectie: jezelf beter leren kennen door aha-momenten, zelfinzichten en feedback.

-  Kapstokken: duidelijk theoretisch kader, schema, ... 

-  Toepassen: het geleerde linken aan het dagelijks leven, aan de praktijk van de werkvloer.


Om trouw te blijven aan onze aanpak werken we online via Zoom. Zoom biedt de mogelijkheid om interactief te werken, waardoor onze online opleidingen veel meer zijn dan een webinar. We werken o.a. met whiteboards, polls en breakoutrooms (deelnemers krijgen opdrachten in kleine groepjes). Voorkennis van de deelnemers is niet vereist, kennismaking met Zoom en het gebruik van de verschillende tools wordt stap voor stap uitgelegd door de trainer. 

Wij dragen confidentialiteit en privacy hoog in het vaandel. Deelnemers krijgen een link met inlogcode en wachtwoord toegestuurd op voorhand en kunnen de opleiding gemakkelijk van thuis uit volgen. We garanderen een beveiligde sessie.


Onze trainers

We werken met enthousiaste, bevlogen en praktijkgerichte professionals.


IN-Z werkt met een vast team van trainers, dat zowel werknemers, leidinggevenden, organisaties als werkzoekenden kansen geeft tot groei op een warme en betrokken manier. De trainers benaderen elke persoon als een uniek individu met als doel het versterken van de competenties en de soft skills. Ze spreken de taal van de klant en hebben oog voor de balans van het individu, het team en de organisatie.


Onze kennis en methodieken zijn toepasbaar in zeer diverse sectoren en werkvloeren en voor diverse doelgroepen. De sectoren waar we meer dan 30 jaar ervaring in hebben, zijn: openbare (lokale) besturen, zorgsector en dienstenchequesector.  


Transfer

Als partner in training en begeleiding hechten we veel belang aan het borgen van het geleerde op de werkvloer. Op verschillende manieren stimuleren we de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden van de training vaker, langer en succesvol in de praktijk te brengen:

-  Ervaringsgericht: we werken met concrete praktijkvoorbeelden en gebruiken cases die herkenbaar zijn voor de deelnemers.

-  (Inter)actief: leren van en met elkaar op een actieve manier d.m.v. afwisselende werkvormen (simulaties, casusbesprekingen, situatieschetsen, …).

-  Niet te veel theorie, wel onmiddellijk toepasbare technieken om dagdagelijkse (werk)situaties optimaal aan te pakken.

-  Transfermethodieken: aan het einde van de vorming voorziet de trainer ruimte om de transfer na de vorming te bevorderen. 


Voorbeelden: 

-  Formuleren van een persoonlijk leerdoel: elke deelnemer formuleert voor zichzelf een persoonlijk leerdoel, de trainer geeft tips om met dit leerdoel concreet aan de slag te gaan.

-  Visuele reminder (vb.: een overzicht met daarop de belangrijkste accenten uit de vorming, als constante ‘reminder’ van het geleerde).

-  Werken met een ‘buddy’ (een buddy is een van je collega’s die je ondersteunt bij het werken aan je actiepunten/leerpunten. De buddy geeft je feedback als iets goed of minder goed gaat, wijst je op het hervallen in ‘oude’ gewoontes, stimuleert je in het verbeteren van je competenties, …).


Samenwerking met de klant

-  1ste contact met de klant (telefonisch/mail): kennismaking, behoeftebepaling (wat zijn de noden, behoeften en verwachtingen), wie zijn de deelnemers?, afstemmen datum en uren.

-  Administratie: we volgen de vormingsaanvragen nauwgezet op en nemen zoveel mogelijk administratie uit handen.

-  De trainer contacteert (telefonisch) de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk (maatwerk) en praktisch (Zoom) af te stemmen. -  De trainer zal dan zeker ook navragen of er belangrijke informatie mee te nemen is naar de vorming (gebeurtenissen in het team, veranderingen in de organisatie, …).

-  De trainer zorgt voor de nodige administratie: handtekeningenlijst, evaluatieformulieren, syllabus. 

-  Evaluatie deelnemer: aan het einde van de vorming neemt de trainer een online evaluatie af bij de deelnemers. De trainer bezorgt de evaluaties na afloop van de vorming aan de klant.

-  Evaluatie klant: we evalueren kort de vorming met de klant: algemene indruk, zijn de verwachtingen ingelost?, tips en suggesties.

Trainer(s)

Joke Schoolmeesters

Carolien Timmermans

Melanie Janssen

Vormingsinstelling

vzw IN-Z

089322810

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 2 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

15

bottom of page