top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Zelf aan de slag met intervisie(methodieken)

Thema 

Leren door middel van intervisie

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende

VF_TZ_221

De opleiding in het kort

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het doel is expertise tussen hen te bevorderen en de kwaliteit van hun aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Het is een begeleid gesprek, door iemand die het proces van overleg bewaakt en niet meteen met de inhoud bezig is.
In deze training leer je een aantal verschillende intervisiemethodes en technieken aan, waarmee je zelf met collega’s aan de slag kan. We gaan ze vooral zélf ervaren, dus geen ellenlange theorie!

Inhoud en aanpak

Bij intervisie ga je met een groep collega's aan de slag om vragen of situaties op je werkcontext te bespreken. Maar dan niet als 'koffiekletsmoment', maar wel op een georganiseerde manier, waarvoor ook de nodige tijd wordt voorzien. 

Bedoeling is dat de vraagsteller nieuwe inzichten of mogelijke oplossingen voor zijn/haar situaties leert en daardoor weer verder kan op de werkvloer.


Iedereen in de groep is gelijkwaardige en alle inbreng even waardevol.  Eén iemand is proces- en tijdsbewaker en zorgt ervoor dat er structuur zit in de intervisie.

In deze opleiding leer je de basis van intervisie(methodieken) aan.  Er wordt een stevige basis meegegeven vanuit oplossingsgericht denken, naast het ervaren van een aantal intervisiemethodieken. 


Doel:

-  Deelnemers weten wat intervisie is (en het verschil met bvb een teamvergadering)

-  Deelnemers hebben kennis van het proces van intervisie

-  Deelnemers krijgen input over een aantal intervisiemethodes

-  Deelnemers zijn in staat om zelfstandig intervisiegroepen te organiseren en daar output van te hebben


Inhoud:

-  Kennismaking

-  Check-in en leervragen

-  Wat is intervisie (en wat niet)?

-  Oplossingsgerichte intervisie en oplossingsgericht taalgebruik

-  We duiken het bad van intervisie in: je leert de basis van intervisie 

-  We gaan aan de slag met een drietal verschillende intervisiemethodes, elk met hun eigenheid.


Transfer naar de werkvloer:

De deelnemers zijn in staat om zelf intervisie te organiseren/begeleiden en hebben handvaten om op een constructieve en oplossingsgerichte manier zelf intervisiemomenten te organiseren.

Trainer(s)

Braeckevelt Jürgen

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur (op 1 dag)

Regio

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

12

bottom of page