top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Werken aan je team via spel

Thema 

Succesvol samenwerken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_119

De opleiding in het kort

Een goede samenwerking binnen een team is ongetwijfeld belangrijk, maar wat betekent dit juist: ‘samenwerken’? Moeten de neuzen in dezelfde richting wijzen? Moet men over alles hetzelfde denken? Moet alles met elkaar besproken worden? Dit lijkt onrealistisch. Meningen en verschil in communicatie horen er immers onvermijdelijk bij in een samenwerking. Ieder teamlid brengt zijn eigen unieke eigenheid aan. Deze onderlinge verschillen zijn juist verrijkend.

Inhoud en aanpak

Doelstellingen: 

•  Het team krijgt een beter inzicht in hun eigen teamfunctionering en gaat hier concreet mee aan de slag. 

•  Oog voor een beter resultaat

•  Een vlottere samenwerking, maar bovenal een betere groepssfeer stimuleren

•  Inspelen op concrete aspecten die de samenwerking kunnen verbeteren (vertrouwen, communicatie, verantwoordelijkheid, …)


Vooraf:

De trainer neemt contact op met de leidinggevende om de beginsituatie van de deelnemers, de technische randvoorwaarden, de doelstellingen enz. te bespreken.


Speelse aanpak: 

De vorming wordt vooraf gegaan door een gesprek met de verantwoordelijke van de organisatie om de beginsituatie van het team te verkennen en om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 


Tijdens deze vorming van 1 volledige dag of 2 halve dagen ontdekken de deelnemers de verschillende aspecten van een vlotte en duurzame samenwerking. Opvallende gebeurtenissen tijdens de verschillende ervaringen koppelen we nadien terug aan de realiteit om de dagdagelijkse samenwerking te optimaliseren en de verwachtingen errond scherper te stellen. 

Elke speler wordt uitgedaagd om te reflecteren over zijn eigen functioneren binnen het team waarna de groep samen tot enkele actiepunten komt voor een vlottere samenwerking. 


Mogelijke aspecten tijdens de eerste halve dag zijn: 

•  Jouw (fysieke) positie binnen een groep. Wie neemt de leiding, wie volgt er? 

•  De betrokkenheid en verantwoordelijkheid van elk teamlid 

•  De taakverdeling binnen de groep 

•  Hulp bieden aan elkaar 

•  Wederzijds vertrouwen 

•  De overlegcultuur 

•  De communicatie binnen de groep en mogelijke stoorzenders. Hoe worden instructies gegeven en hoe worden ze ontvangen? 

•  Afspraken maken en zich hieraan houden 

•  …


De tweede halve dag:

Afhankelijk van de doelstelling van de organisatie en de doelgroep, stemmen we speelse uitdagingen en de te bespreken aspecten af op het team en de verwachtingen (in een telefoongesprek met de verantwoordelijke). 


Deze uitdagingen kunnen bestaan uit een combinatie van: 

•  Een verder aanbod van ‘samenwerkingsopdrachten’ waarin we verschillende aspecten uit de samenwerking in een team bespreekbaar maken

•  Het spel ‘Sierra Oscar Lima’ : in dit spel ervaren de deelnemers verschillende aspecten van samenwerking en worden die gekoppeld aan de realiteit

•  Een ‘Mobile Escape Game’: voor kleiner teams (max. 16 personen) spelen we een Escape Game waarin de spelers op zoek gaan naar een oplossing van een ‘fraudedilemma’. In de nabespreking bekijken we de communicatie over kleiner teams / samenwerkingen heen.

•  ‘Eigenaardig’: dit spel belicht de omgang met conflicten en moeilijk gedrag via de Roos van Leary. De deelnemers maken kennis met hoe ze kunnen omgaan met elkaar en met de cliënten.

•  Hoe betrokkenheid creëren? Niet enkel het komen tot, maar ook het omgaan met afspraken en regels wordt hier besproken.


In samenspraak met de aanvrager kunnen we flexibel gaan voor een  mix van de hierboven vermelde vormingen of kunnen we op zoek gaan naar een andere sessie ‘op maat’…


Kennisborging en nazorg:

•  Tijdens de nabespreking worden de ervaringen heel concreet gemaakt en proberen we te komen tot concrete afspraken (korte en/of lange termijn) onder de deelnemers.

•  Bij de meeste vormingen hoort een PowerPoint die wordt doorgestuurd aan de verantwoordelijke.

Trainer(s)

Hendrik Bens

Marike Coremans

Elise Boelen

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uren

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

bottom of page