top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Op diversie(r)toer, dieper ingaan op diversiteit.

Thema 

Omgaan met discriminatie/diversiteit

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_129

De opleiding in het kort

We bieden een mini-traject van 2 halve dagen aan om met je team aan de slag te gaan rond diversiteit. Samen met jou bepalen we de doelstellingen en de sessies die voor jouw team het meest passend zijn.

Inhoud en aanpak

Doelstellingen

Inzichten verwerven in verschillende begrippen zoals: 

•  Superdiversiteit,

•  Kruispuntdenken

•  Culturen en subculturen

•  Diversiteit ihkv de ui van Hofstede

•  Discriminatie

•  Interculturele competenties


Werken aan een gedragsverandering ivm diversiteit op de werkvloer.


Vooraf

De trainer neemt contact op met de aanvrager met als doel:

•  De doelgroep beter leren kennen

•  Bepalen van het diversiteitsthema (intercultureel, personen met een handicap, gender, …)

•  Afstemmen van de sessies op de vraag van de aanvrager


Speelse aanpak

Tijdens de 2 sessies bieden we, afhankelijk van de vraag, inzichten aan met betrekking tot diversiteit.


Superdiversiteit en wat dit betekent voor het team. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn:

•  Wat is cultuur? We gebruiken de ui van Hofstede om een kader te bieden rond wat cultuur is. En waaruit een cultuur bestaat. We zien cultuur breder dan etnisch-cultureel of gelinkt aan geboorteplaats.

•  Kruispuntdenken: Je gaat niet door het leven als alleen maar man of vrouw, Vlaming of Waal, gezond of met een beperking. Je identiteit wordt door verschillende factoren bepaald. We kijken naar identiteit op vlak van gender, leeftijd, handicap, kwetsbaarheid, mentale gezondheid, … 

•  We kijken ook naar de diversiteit binnen de diversiteit. Welke verschillende vormen van diversiteit zijn er? Afhankelijk van het team wordt er meer gefocust op een bepaalde vorm van diversiteit.

•  Discriminatie

•  Interculturele competenties


We pakken de gekozen thema’s aan op een (inter-)actieve manier waarbij de deelnemers zaken kunnen ervaren en bespreken verschillende meningen ivm het onderwerp.

De aanvrager beslist in samenspraak met de trainer welke van deze thema’s aan bod kunnen komen.


Kennisborging en nazorg

De info die ter beschikking is ivm de gekozen thema’s, worden digitaal bezorgd aan de verantwoordelijke.

Na de begeleiding heeft de verantwoordelijke de kans om in gesprek te gaan met de trainer ivm de concrete stappen na de vorming.

Er is mogelijkheid om dieper in te gaan op het thema in extra sessies, waarbij de organisatie bijvoorbeeld kan komen tot de implementatie van een diversiteitsbeleid.

Trainer(s)

Hendrik Bens

Elise Boelen

Marike Coremans

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

bottom of page