top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Naar zelfontwikkeling en zelfinzicht middels intervisie

Thema 

Leren door middel van intervisie

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende

VF_TZ_220

De opleiding in het kort

Kennis kan je opdoen in vormingen, lezingen en workshops. Maar ervaring héb je al. Vanuit de dagelijkse praktijk waar je in tientallen situaties terecht komt en waar ‘kennis’ niet altijd een oplossing biedt. Dan is het fijn om met een groep collega’s casussen te bespreken op een gestructureerde manier. Om ongedwongen vraagstukken waar je op vastloopt te bespreken. En dat is wat intervisie doet: een georganiseerd gesprek tussen 6-8 vakgenoten of professionals. Onderwerp van gesprek zijn ingebrachte casussen over het werk vergezeld door een intervisievraag (Welke vraag heb jij in deze situatie? Wat wil jij te weten komen)? Middels verschillende intervisiemethodes krijg je een bredere kijk op de door jou ingebrachte situatie, waarmee je terug verder kan. De collega’s helpen puzzelstukjes verschuiven. Een andere en heel fijne manier van leren!

Inhoud en aanpak

Doelstelling: 

- Deelnemers krijgen een andere kijk op casussen/vragen waarin iets moelijk(er) loopt of niet luk(te)

- Deelnemers leren door elkaars ervaring(en) uit te wisselen

- Deelnemers krijgen andere mogelijke oplossingen in het blikveld door de uitwisseling met collega’s

- Deelnemers hebben inspiratie om nieuwe inzichten mee te nemen naar de praktijk/werkvloer

- Iedere deelnemer leert, ook uit vragen van collega’s


Inhoud en aanpak:

Op voorhand wordt met de aanvrager een kort gesprek gedaan over de werksetting/-context.

Desgevallend kan het wenselijk zijn dat de deelnemers aan een intervisie de casussen op voorhand bezorgen.  Dat hoeft niet, maar kan handig zijn.


Tijdens de intervisie wordt gebruik gemaakt van diverse intervisietechnieken en methodieken, maar steeds vanuit een oplossingsgerichte bril (de lesgever is gecertificeerd oplossingsgericht coach en facilitator).  Dit houdt in dat we zelfs bij het exploreren en onderzoeken van de vraag niét starten vanuit een probleem maar net vanuit de kracht van hetgeen wel al is geprobeerd en daarop wordt verder gebouwd.


Een intervisiesessie duurt gemiddeld een drietal uur.  Daarna is de spanningsboog bij de deelnemers weg. Bij een intervisie kunnen in die tijdsspanne twee tot maximaal drie casussen grondig worden besproken.

Omwille van het feit dat een intervisie een vrij intensief proces is dat veel aandacht vraagt van de deelnemers, is het best om maximaal 8 personen samen te brengen.  Bij meer is de aandacht te versnipperd.


Transfer naar de werkvloer:

De deelnemers aan een begeleide intervisie krijgen handvaten om in op de werkvloer situaties anders aan te pakken.  Dit door een andere kijk, door input tijdens de intervisie-momenten, door de reflectie in de intervisiegroep. 

De inbrenger van een casus kiest zelf wat hij/zij zal proberen na input door de groep.

Het is een sterk gestructureerde aanpak die zorgt dat de inbrenger (maar ook de collega- leden uit de groep) met andere, nieuwe inzichten terug naar de werkvloer kan.


Naderhand kunnen resultaten van uitgeprobeerde zaken terug besproken worden op teamvergaderingen of vervolg-intervisiemomenten.

Trainer(s)

Braeckevelt Jürgen

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

4

Max.

8

bottom of page