top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Allemaal beestjes...: Alcohol en medicatiemisbruik in de thuiszorg

Thema 

Omgaan met verslavingsproblematieken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_207

De opleiding in het kort

Een pintje te veel of chronisch dronkenschap? Een cocktail aan pilletjes voor het ontbijt? Het zijn vaak zeer verontrustende taferelen waar de zorgverlener in de thuiszorg mee te maken krijgt. Wanneer is te veel, trop? Hoe pak je deze problematiek aan? Wat doe je bij acute problemen en agressie? Op al deze vragen en nog veel meer worden duidelijke antwoorden gegeven.

Inhoud en aanpak

Voor deze online opleiding wordt vooraf een mail toegestuurd, alsook het telefoonnummer van de docent met de zoomlink tot deze opleiding. Er wordt vooraf tijd voorzien voor de begeleiding voor het inloggen en worden instructies gegeven voor het volgen van deze les via Zoom. 


Aanpak:

Tijdens deze online opleiding activeren we de deelnemers door hen continu te betrekken bij de les door ondermeer antwoorden neer te schrijven in de chat, zaken te noteren, votings te lanceren, groepswerk in break-out-rooms.

Er wordt continu gezorgd voor interactie. Daarom opteren we voor groepen niet groter dan 12 personen zodat we iedereen actief kunnen betrekken bij de opleiding.


Deze opleiding wordt opgebouwd in 2 * 3uren, in het eerste deel wordt het kader opgebouwd en wordt de sessie afgerond met een opdracht. De tweede sessie start met een intervisieronde zodat de belevingen worden gedeeld en het geleerde wordt geborgen.


1.  Onthaal: 

Kennismakingsronde met verwachting- en behoeftebevraging, overzicht van de inhoud van de opleiding en praktische afspraken. 

-  Plenair 

-  Ik ga op reis en ik neem mee 

-  PPT-slides 


Dagdeel 1: alcoholverslaving 

2.  Situering:

Cijfers: hoeveel alcohol wordt er per jaar geconsumeerd, het sterftecijfer, leeftijdsgroepen en het aantal gekende alcoholverslavingen. 

-  PPT-slides 

-  Syllabus 

-  Leergesprek


Doel: 

De deelnemer inzicht geven in het voorkomen en de gevolgen van mensen met een alcoholverslaving. 


3. Alcohol is geen godendrank.

Wat is alcohol? Wat doet alcohol met jou? Risico’s van het gebruik, wanneer mag je niet drinken. 

-  PPT-slide 

-  Filmpjes: getuigenissen 

-  Syllabus 

-  Leergesprek 

-  Brochure “drink-drank-dronk” van de druglijn 


Doel: 

De zorgverlener laten inzien en begrijpen wat de gevolgen van het gebruik van alcohol zijn en wanneer het niet mag worden gebruikt. 


4.  Alcohol en cultuur:

Wanneer en waarom wordt alcohol geserveerd. Welke acties worden ondernomen om risico’s op verslaving te beperken en een gezonde levensstijl te promoten.

-  PPT-slide 

-  Syllabus 

-  Leergesprek 

-  Brochure “alcohol hoeveel is te veel” van de druglijn 

-  Groepswerk “meten is weten” 

-  Standaardglazen van 25cl tot 33 cl 


Doel: 

-  De zorgverlener inzicht geven in de foute en ingeburgerde houding die in de maatschappij leeft over alcoholgebruik.

-  De zorgverlener inzicht geven in de standaard maatstaven die worden gehanteerd bij mannen en vrouwen. 


5. Een klant met een gekende- en niet gekende alcoholverslaving: 

Een gepaste attitude van de zorgverlener, afspraken en handvaten. Wat te doen bij agressie of een levensbedreigende situatie. 

-  Casussen 

-  Groepswerk 

-  PPT-slides 

-  Syllabus 

-  EHBO-kaarten 


Doel: 

-  De zorgverlener leren omgaan met een gepaste houding (attitude) bij personen met een alcoholverslaving. 

-  De zorgverlener laten inzien wanneer er sprake is van een “niet pluis gevoel” bij alcoholmisbruik. 

-  De zorgverlener sensibiliseren om bij een “niet pluis gevoel” tijdig te signaleren. 

-  De zorgverlener EHBO aanleren zodat een levensbedreigende situatie tijdig wordt herkend en EHBO kan worden toegepast. 

-  De zorgverlener aanleren om veilig en adequaat op te treden bij agressie. 


6.  Hulp-advies-info: 

De hulpdiensten in Vlaanderen; wat doen ze, waarvoor staan ze? Interne afspraken en ondersteuning. 

-  PPT-slides 

-  Syllabus 

-  Infopakket “alcoholhulp” 

-  Leergesprek


Doel: 

-  De zorgverlener leert welke de interne afspraken zijn en bij wie hij terecht kan 

-  De zorgverlener leert de Vlaamse hulporganisaties kennen en weet hoe en waarvoor hij er terecht kan 


7.  Een heerlijke mocktail: 

Recepten en bereidingen voor de deelnemer en zijn klanten. 

-  Het favoriete mocktail receptenboekje 

-  Snijplank, messen, glazen, fruitpers, handdoek, vaatdoek 

-  Verschillende fruitsoorten volgens het recept 


Doel: 

De zorgverlener aanleren hoe een mooi alternatief voor alcohol aan de klant (en zichzelf) kan worden aangeboden. 


Huiswerk:

Observeer jouw zorgklant, maak aantekeningen van zijn/haar gedrag. Observeer ook jouw gedrag, wat zeg je precies, wat voel je …


Dagdeel 2: overconsumptie van geneesmiddelen 

Intervisie:

-  Wat heb je vastgesteld?

-  Welke verslaving heeft jouw zorgklant?

-  Wat was het moeilijkste voor jou?

-  Vertel een situatie dat je hebt meegemaakt de afgelopen week bij jouw zorgklant


8.  De top 3: 

Slaap- en kalmeringsmiddelen, zware pijnstillers, antidepressiva 

-  Drie folders van de druglijn (: slaap- en kalmeringsmiddelen, zware pijnstillers, antidepressiva) 

-  PPT-slides 

-  Syllabus 

-  Groepsspel: in de apotheek 

-  Groepsgesprek


Doel: 

De zorgverlener aanleren welke de top drie van de overconsumptie in geneesmiddelen zijn, hoe ze werken en welke de gevolgen van overconsumptie kunnen zijn. 


9.  De klant in overconsumptie: 

Hoe je dit als zorgverlener kunt herkennen en wanneer er sprake is van een “niet pluis gevoel”. Een gepaste attitude van de zorgverlener, afspraken en handvaten. Wat te doen bij een levensbedreigende situatie. 

-  Casussen 

-  Groepswerk 

-  PPT-slides 

-  Syllabus 

-  EHBO- kaarten 

-  Rollenspel EHBO: oproep van de hulpdienst 


Doel: 

-  De zorgverlener leren omgaan met een gepaste houding (attitude) bij personen met een overconsumptie van medicatie. 

-  De zorgverlener laten begrijpen wanneer er sprake is van een “niet pluis gevoel” bij overconsumptie van medicatie. 

-  De zorgverlener sensibiliseren om bij een “niet pluis gevoel” tijdig te signaleren. 

-  De zorgverlener EHBO aanleren zodat bij een urgentie, een levensbedreigende situatie wordt herkend en EHBO kan worden toegepast. 


10.  Het antigif voor een overconsumptie: 

Het belang van een professionele aanpak (arts, verpleegkundige, e.a. zorgverleners) De werking van een psychiatrische begeleiding bij het gebruik van antidepressiva, niet- medicamenteuze en veilige hulpmiddelen bij zware pijnstilling en slaap- en kalmeringsmiddelen. Andere hulpmiddelen bij pijnbestrijding en slaapstoornissen en hoe de zorgverlener hierbij een belangrijke rol kan spelen. 

-  PPT-slides 

-  Syllabus 

-  Groepswerk (per twee) met woordzoekers 


Doel: 

-  De zorgverlener helpen begrijpen wat het belang van een professionele aanpak (arts, verpleegkundige, e.a. zorgverleners) is. 

-  De zorgverlener inzicht geven in het belang van een psychiatrische begeleiding bij het gebruik van antidepressiva en welke rol hij hierbij kan spelen. 

-  De zorgverlener leren hoe niet- medicamenteuze en veilige, andere hulpmiddelen in te zetten, als dat binnen zijn zorgopdracht valt. 


Nabeschouwing 

-  Mini-quiz 

-  Pop 


Resultaat: 

-  De deelnemer heeft inzicht in de grootteorde van alcoholmisbruik en overmatige consumptie van medicatie.

-  De deelnemer weet wat alcohol omvat en kent de top-drie uit de hoofdgroepen van de meest gebruikte medicatie bij overconsumptie. 

-  De deelnemer kent de gevolgen van misbruik van alcohol en medicatie.

-  De deelnemer weet wanneer er van een verslaving sprake is. 

-  De deelnemer kan een gepaste attitude aannemen en kent de interne afspraken bij misbruik van alcohol en overconsumptie van medicatie. 

-  De deelnemer herkent de levensbedreigende situatie die zich bij misbruik van alcohol en overconsumptie van medicatie kan voordoen en reageert hier adequaat op.

-  De deelnemer kent de organisaties zoals de druglijn en alcoholhulp en weet hoe en wanneer hij hier gebruik kan van maken.

Trainer(s)

Tonia Tollenaere

Vormingsinstelling

Mentorcrafts

0498046281

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel 3 uren (1 * 3 uren)

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

12

bottom of page