2. Thema Teamwerking
2.3 Beroepsgeheim

Medewerkers in de thuiszorg zijn vaak kind aan huis bij hun klanten. Ze horen en zien zaken in de privésfeer van de klant. Wat doen ze met die informatie? In de vorming maken we kennis met belangrijke aspecten van beroepsgeheim in de thuiszorg, leren we hoe informatie door te geven en om te gaan met vertrouwelijke informatie in uiteenlopende situaties.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1. Beroepsgeheim en discretie in de praktijk

IN-Z vzw

1 dagdeel van 4 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Werd je als medewerker in de thuiszorg in het verleden geconfronteerd met delicate situaties? Ontdekte je feiten waarvan je het gevoel had dat je dit moest melden (vb. rond de gezondheid, gemoedstoestand, financiële situatie,… van de klatn), maar wist je niet zeker of een melding de privacy zou schenden? Heb je beroepsgeheim en tot hoe ver reikt dit? Ontdek het tijdens deze opleiding.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2. Beroepsgeheim

Alert! 

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

De training helpt medewerkers omgaan met lastige of twijfelachtige beslissingen of morele vraagstukken uit de werkpraktijk, door een methode aan te reiken waarbij deelnemers de morele juistheid van hun beslissingen kunnen nagaan, en dit ook bij anderen kunnen toetsen. Het zorgt voor een verlichting van morele stress en draagt bij aan zorgvuldige besluitvorming.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3. Training Morele Oordeelsvorming

Governance & Integrity België

2 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende

download

volledige fiche

Download volledige fiche

In deze vorming worden medewerkers in de thuiszorg geïnformeerd over de verschillende aspecten die belangrijk zijn in een beroepsrelatie in het algemeen en over het beroepsgeheim in het bijzonder. We staan stil bij de inhoud van beroepsgeheim: wat? Tegenover wie? Wanneer is uitwisseling van gegevens noodzakelijk ? spreekrecht ? Ook het bewaren van eigen privacy komt aan bod. Naast inzicht wordt ook geoefend hoe je daar in de dagelijkse omgang met cliënten mee omgaat 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4. Beroepsgeheim: wat? Wanneer ? wanneer niet? Hoe mee omgaan? 

In-tense,coaching en opleiding GCV 

1 dagdeel van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

In sommige beroepen geldt het beroepsgeheim. Dat betekent dat personen met bepaalde functies niets mogen bekendmaken van wat u hen in hun functie heeft verteld.  Wat betekent dit voor zorgkundigen en poetshulpen in de thuiszorg?  Wat mag niet doorgezegd worden.  Wat met familie ?  Wat moet doorgezegd worden en tegen wie ?  Hierop worden antwoorden gegeven vanuit concrete casussen. Het beroepsgeheim geldt in de eerste plaats voor gezondheids- en welzijnsberoepen

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

5. Horen - zien - zwijgen, een kunst en een noodzaak

Kwadraet

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Vaak is het zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van hulpverlener in de thuiszorg?

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

6. Beroepsgeheim, privacy en roddelen

Viac vzw

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Hulp in huis halen betekent voor iedere cliënt: het inleveren van privacy. Dit heeft alles te maken met de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. In de praktijk hebben we tientallen gelegenheden om inbreuk te plegen op de privacy van de cliënten. Aan de hand van casussen nemen we ons eigen gedrag kritisch onder de loep en gaan na hoe we beter kunnen omgaan met privacy.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

7. Omgaan met privacy

Vorm vzw                 

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche